Keresés
Close this search box.
MÉLYKÚT Időjárás

M E G H Í V Ó Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-én (kedden) 16:00 órakor kezdődő rendes ülésére

Mélykút Város Polgármestere

13-16/2023.

                      

                                  M E G H Í V Ó

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. december 19-én (kedden) 16.00 órakor kezdődő rendes ülésére.

Az ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. – Tanácskozó Terem

 

N A P I R E N D:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről.
231219_1_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
2. Tájékoztató a „Pro-Team” Rehabilitációs Közhasznú Non-profit Kft. mélykúti telephelyének működéséről.
231219_2_napirend
Előadó: Kerekes András igazgató
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság
3. Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ alapító okiratának módosítása.
231219_3_napirend
Előadó: Czékus Tímea igazgató
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság
4. Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ-ának a 174/2023. (X.24.) Kt. Számú határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
231219_4_napirend
Előadó: Czékus Tímea igazgató
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság
5. Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ Főzőkonyha élelmezési norma módosítása.
231219_5_napirend
Előadó: Czékus Tímea igazgató
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
6. Mélykúti Bölcsőde munkatervének elfogadása.
231219_6_napirend
Előadó: Bálint Éva bölcsőde vezető
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság
7. Beszámoló az Önkormányzati Tájékoztató Szerkesztőbizottságának 2023. évi tevékenységéről.
231219_7_napirend
Előadó: Geleta Brigitta, a szerkesztőbizottság elnöke
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság
8. A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. beszámolója a műfüvespálya bevételeiről és fenntartási költségeiről.
231219_8_napirend
Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
9. A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft-vel kötött közművelődési megállapodás megszüntetése.
231219_9_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság
10. A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés megszüntetése.
231219_10_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
11. A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft-vel kötött Mélykút város közigazgatási területén keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatási ellátásról szóló közszolgálati szerződés megszüntetése.
231219_11_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
12. Temetőüzemeltetési szerződés megkötése Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ-szel.
231219_12_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
13. Mélykút város közigazgatási területén keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatási ellátásról szóló közszolgálati szerződés megkötése Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ-szel.
231219_13_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
14. Döntés bérleti szerződés megkötéséről Mélykút 142/4 hrsz-ú telephely vonatkozásában Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. és Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ között.
231219_14_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
15. Döntés bérleti szerződés megkötéséről az eszközök és gépek vonatkozásában Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. és Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ között.
231219_15_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
16. A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. alapító okiratának módosítása.
231219_16_napirend
Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság
17. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
231219_17_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
18. Beszámoló a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
231219_18_napirend
Előadó: Kopcsek Tamás bizottsági elnök
19. Beszámoló a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
231219_19_napirend
Előadó: Dr. Sztantics Péter bizottsági elnök
20. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
231219_20_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság
21. Az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása.
231219_21_napirend
Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző távollétében Dr. Szalai Judit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
22. Tájékoztató Mélykút Város Önkormányzat és intézményei energiafelhasználása kapcsán.
231219_22_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
23. A Képviselő-testület 2024. I. félévi munkatervének megállapítása.
231219_23_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság
24. Megbízási szerződés megkötése a „Mélykút Város közigazgatási területén közvilágítási célú eszközök üzemeltetése és karbantartása” tárgyban.
231219_24_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
25. Mélykút vízi közmű-rendszereinek 2024-2038. évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása.
231219_25_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
26. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása.
231219_26_napirend
Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző távollétében Dr. Szalai Judit aljegyző
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság
27. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.
231219_27_napirend
Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző távollétében Dr. Szalai Judit aljegyző
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság
28. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2022.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása.
231219_28_napirend
Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző távollétében Dr. Szalai Judit aljegyző
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság
29. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2/2015.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása.
231219_29_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság
30. Mélykút Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.
231219_30_napirend
231219_30_napirend_melleklete
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
31. Döntés a településrendezési terv módosításának megindításáról. (zárt ülés)
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
32. Mélykúti Kulturális- és Szabadidőközpont intézményvezetői bérének megállapítása. (zárt ülés)
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Mélykút, 2023. december 13.

Kovács Tamás
polgármester

Mélykút címer - Mélykút Város Hivatalos Honlapja