Keresés
Close this search box.
MÉLYKÚT Időjárás

Meghívók

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 20160426
1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

3. Ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatos önkormányzati rendelet megalkotása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Gazdasági Bizottság

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Előterjesztés melléklete

 

5. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésnek végrehajtásáról (zárszámadás).

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Előterjesztés melléklete

 

6. Belső ellenőri éves összefoglaló jelentés 2015. évről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

7. A Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamint a Kiskunhalas HTP 2015.évi beszámoló jelentése.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

8. Beszámoló a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában valamint Tulajdonközösségében a 2015.évben végzett tevékenységről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

9. Beszámoló a GAMESZ 2015. évi munkájáról.

Előadó: Sántáné Czékus Tímea GAMESZ igazgató

Véleményezi: Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

10. Mélykúti Sportegyesület kérelme.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

11. Földcsere szerződések, előszerződések jóváhagyása. (ipari terület)

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

12. A Mélykút 0221/4-es hrsz-ú ingatlan telekfelosztása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

13. Gondozási Központ üres álláshely betöltése iránti kérelme.

Előadó: Deákné Traski Katalin igazgató

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

14. A strandfürdő felújítására vonatkozó kérelmek.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

15. Tájékoztató a Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Torma Gábor biz. elnök

Előterjesztés

 

16. Tájékoztató az egységes település arculat kialakításáról.

Előadó: Birkás Gábor okl. építészmérnök

Szóbeli előterjesztés

 

1. ZÁRT ÜLÉS:

 

A Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

2. Javaslat dr. Szobonya Zoltán Emléklap átadására.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 20160329
Írta: Administrator
2016. március 21. hétfő 13:40
Meghívó Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.március 29-én 14.00 órakor kezdődő ülésére.

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

2. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2006.(IV.26.) rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2006.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: intézményvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

4. A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző

Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

5. A helyi közművelődési feladatok meghatározásáról és ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

6. GAMESZ Alapító Okiratának módosítása.

Előadó: Sántáné Czékus Tímea igazgató

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

7. GAMESZ és a hozzá tartozó intézmények munkamegosztási megállapodásának felülvizsgálata.

Előadó: Sántáné Czékus Tímea igazgató

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

8. Mélykút Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

9. Ingatlan felajánlások megtárgyalása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

10. Tóth József ingatlanvásárlási kérelme.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Gazdasági Bizottság

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

11. Óvodába történő jelentkezés időpontjának, valamint az óvoda 2016. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság

Előterjesztés

 

12. Sára-fa Bt (Bácsalmás, 6430 Szabadság u.17.) szám alatti vállalkozás kérelme.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

13. Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft nyitvatartási idővel kapcsolatos kérelme.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

14. Döntés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről.

Előadó: kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

15. Gondozási Központ üres álláshely betöltése iránti kérelme.

Előadó: Deákné Traski Katalin igazgató

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

16. A település rossz állapotú utcáinak felmérése és javaslattétel a felújításukra vonatkozó rangsor megállapítására.

Előadó: Torma Gábor a Gazdasági Bizottság elnöke

Előterjesztés

 

17. Az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatási kérelmek elbírálása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

18. A GAMESZ igazgatói álláshelyre beérkezett pályázat elbírálása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 20160310
Írta: Administrator
2016. március 03. csütörtök 09:39
Meghívó

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.március 10-én (csütörtökön) 14.00 órakor kezdődő rendkívüli ülésére.

Zárt ülés:

Indoka: A kifogást a 2013.évi CCXII.tv.103/A§.(2) alapján a képviselő-testület 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. .

1. Termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásával kapcsolatos kifogás elbírálása. (Mélykút, 0200/126.hrsz.Dr.Szőke Sándor vevő-Bizánc Lajos Frigyes eladó- Sári Sándor László elfogadó jognyilatkozatot tevő elővásárlásra jogosult – között)

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

 

 

Nyílt ülés:

(indoka:pályázat előkészítési munkálatainak megkezdése)

1. Tájékoztató és döntés a 2016. évben benyújtható pályázatokról a Területi Operatív Programokon, és egyéb pályázati konstrukción belül.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 20160223
Írta: Administrator
2016. február 18. csütörtök 09:38
Meghívó

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.02.23-án (kedd) 14 órakor tartandó rendkívüli ülésére

                       Zárt ülés:

                      Indoka: A kifogást a 2013.évi CCXII.tv.103/A§.(2) alapján a képviselő-testület 15 napon belül zárt ülésen bírálja el.

 

1. Termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásával kapcsolatos kifogás elbírálása. (Mélykút, 06/16.hrsz.Dr.Vavró Iván vevő és Ruskó Istvánné eladó között)

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

2. Termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásával kapcsolatos kifogás elbírálása. (Mélykút, 06/16.hrsz.Dr.Vavró Iván vevő és Kovács Dóra  eladó között)

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

3. Termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásával kapcsolatos kifogás elbírálása. (Mélykút, 0133/55.hrsz. Nagy Ádám vevő és Szűcs János eladó között)

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

Nyílt ülés:

(indoka: átszervezés miatt a döntések meghozatala szükséges)

1. Az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Humánpolitikai Bizottság

Előterjesztés

 

2. Jelentés a konyha belső ellenőri jelentésének felülvizsgálatáról.

Előadó: Torma Gábor a Gazdasági Bizottság elnöke

Előterjesztés

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 20160209
Írta: Administrator
2016. február 02. kedd 09:53
MEGHÍVÓ
Mélykút Város Képviselő-testületének 2016. február 09-én (kedd) 14:00h-kor tartandó ülésére

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

2. Beszámoló az önkormányzat által támogatásban részesített civil szervezetek, egyesületek 2015. évi működéséről, a pénzeszközök felhasználásáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

3. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.2.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés
Előterjesztés2

4. Mélykút Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés
Előterjesztés2

5. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Előterjesztés
Előterjesztés2

6. Döntés a házi gyermekorvosi feladatellátás 2016. április 30. napját követő ellátásáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés

7. A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

8. A 2016. évi lakossági fórum összehívása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

9. A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátáshoz szükséges ügyeleti helyiségek térítésmentes használatba adása a Reálmed Kft. részére.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

10. Közérdekű bejelentés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

11. Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés valamint a 2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés I. számú módosításának jóváhagyása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

12. Mélykút Damjanich utcát a Magyar utcával összekötő köz tehergépjármű forgalom korlátozása.

Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző

Véleményezi: Gazdasági  Bizottság

Előterjesztés

Mélykút címer - Mélykút Város Hivatalos Honlapja