Keresés
Close this search box.
MÉLYKÚT Időjárás

TOP-4.1.1._15

TOP-4.1.1._15 Orvosi rendelő felújítása

Projekt azonosító: TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00014 Orvosi rendelő felújítása
Projekt helyszíne: A projekt során a Nagy utca 4. szám alatti ingatlan kerül fejlesztésre.
A projekt kezdete: 2016.09.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017.06.30.
A Projekt összköltsége: 20 000 000 Ft. A projekt támogatása 100 % -os finanszírozású.
A projekt konzorciumban valósul meg Mélykút Város Önkormányzat és a 100%-os tulajdonában álló Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság között.  A kft. a menedzsment tevékenységben működik közre.

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése: Az egészségtudatos gondolkodás ösztönzésének elősegítése.

A projekt előzményei és keretei:
Mélykút város központjában található az egészségház, amely egy helyen, két ingatlanban biztosítja a település lakosai számára nélkülözhetetlen egészségügyi ellátásokat.

Az egyik épületben található a védőnői szolgálat, amely jelen pályázat keretében nem kerül fejlesztésre. A másik épületegység ad otthont 2 felnőtt háziorvosi, 2 fogorvosi, 1 gyermek háziorvosi, illetve iskola-egészségügyi ellátás, valamint a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet számára.

Mélykút 1. számú felnőtt háziorvosi ellátását a PETŐ-MED Járóbeteg Ellátó Bt. végzi. A személyes ellátásra kötelezett orvos Dr. Sztanticsné Dr. Pető Ildikó. A körzethez tartozó lakosságszám 1891 fő tartozik, a bejelentkezettek száma 2458 fő.

A 2. számú felnőtt orvosi ellátást a korábbi orvos nyugdíjba vonulása miatt helyettesítés keretében a K+M-MED Egészségügyi Bt. látja el, Dr. Murcsek Edit doktornő közreműködésével. Ehhez a körzethez igazoltan 2661 fő tartozik, 1682 fő bejelentkezett lakossal.

A gyermek háziorvosi, valamint iskola- és ifjúségegészségügyi ellátást helyettesítéssel Gazdag Andrea és Társa Bt. biztosítja, Dr. Gazdag Andrea Eszter személyes közreműködésével. A háziorvosi körzetben 669 fő, az iskolaorvoslás során 441 fő érintett. Az 1. számú fogorvosi ellátást a BÉKÁSSY-DENT Kft. tölti be jelenleg helyettesítéssel. A feladatot ellátó fogorvos Dr. Békássy Bálint. A körzethez 2686-an tartoznak. A település 2. számú fogorvosi ellátását Dr. Zámbó Tímea végzi egyéni vállalkozóként. A körzetéhez 2492 fő tartozik. A háziorvosi, valamint házi gyermekorvosi ügyeletet a Reál-Med Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft. biztosítja, az aláírásra jogosult képviselő Rédei József. Jelenleg 6 orvos és 7 ápoló vesz részt az ügyeleti rendszerben.

Mintegy 5221 lakos érintett az ellátási területen. A nekik helyt adó épület az 1910-es években épült, a kezdetek óta egészségügyi intézményként funkcionál. 2003-ban és 2007-ben (három pályázati forrásból, de két ütemben) részleges felújítást hajtottak végre, amely keretében tetőfelújítás, falazat felújítás, a külső nyílászárók cseréje megtörtént, a mozgáskorlátozottak részére akadálymentes bejárat, valamint mosdó kialakításra került.

Jelen projekt keretében megvalósítandó elemek az akkori beruházás tartalmát nem sértik, az akadálymentes rámpa azonban a jelenlegi jogszabályoknak történő meg nem felelése miatt átépítésre kerül. Az önkormányzat azóta az épületen önerőből csak a szükséges javításokat tudta elvégezni, az egészet érintő, komplex fejlesztésekre nem volt lehetősége. Az épület fűtése elavult, vezetékes gáz alapú konvektoros, amely ekkora épület esetében gazdaságtalan üzemeltetést eredményez.

A projekt részletes leírása:
Mélykút Város Önkormányzat célja az alapellátásainak és háziorvosi szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásainak helyt adó épület infrastrukturális fejlesztése, amely során a tervezett energetikai intézkedések révén a jelenleginél gazdaságosabb, élhetőbb és modernebb környezet biztosítható számukra. Az eddigi forrásokban az eszközállomány bővítésére, felújítására nem volt lehetőség, önerőből csak a szükséges, tovább már nem halogatható fejlesztéseket tudták megtenni, ezért a minimumfeltételekben foglalt eszközök közül több már erősen elhasználódott, elavult, funkcionalitásában nem megfelelő működő.

A jelenlegi projektnek köszönhetően azonban létrehozható egy, mind a lakosok, mind az érintett egészségügyi dolgozók számára méltó színvonalú ellátás, amely a jelenleg is széleskörű, szakmailag magas szolgáltatást modernizálhatja, megteremtheti a kellő tárgyi hátteret. Az önkormányzat célja a település földrajzi elhelyezkedéséből, valamint gazdasági adottságaiból adódó társadalmi, szociális és infrastrukturális elmaradottságának leküzdése. Ehhez szükséges az egészségügyi szférájának fejlesztése, amely mindamellett, hogy a településen élők átlagos egészségi állapotának javítására képes az ellátásokkal, ezenfelül hiteles szerepet vállalhat és tölthet be az egészségtudatos gondolkodás ösztönzésének elősegítésére (amely a település Helyi Esélyegyenlőségi Programjának egyik intézkedési terve). Ezek együttes végzéséhez azonban megfelelő környezeti működés és kellő eszközállományi ellátottság szükséges, amely megteremtése jelen projekt célja.

A projekt során a Nagy utca 4. szám alatti ingatlan kerül fejlesztésre.

Az adott helyrajzi szám két, teljesen különálló épületnek ad otthont, a belső a fejlesztésben nem érintett védőnői ellátásnak, a külső a beruházás keretében korszerűsítésre kerülő háziorvosi, fogorvosi és ügyeleti szolgálatoknak. A fejlesztés során önállóan támogatható tevékenységként Mélykút összesen három háziorvosának, két fogorvosának, valamint háziorvosi ügyeletének helyt adó épület korszerűsítése tervezett, a mai kor elvárásainak megfelelő állapot és környezet kialakításával. A beruházás keretében a tervezett tartalomhoz szükséges belső felújítások megtörténnek.

A projekt önállóan nem támogatható, választható tevékenységként a fejlesztésben érintett ellátások eszközállománya kerül fejlesztésre, bővítésre, valamint korszerűsítésre.

Kötelezően megvalósítandó elemek között az épület energetikailag korszerűsítésre kerül, födémszigeteléssel, valamint fűtéskorszerűsítéssel. A jelenlegi – előírásoknak már nem megfelelő rámpa a projekt keretében átépítésre kerül megfelelő nyílászáró elhelyezésével, ezzel a szükséges adottságokkal biztosítva mindenki számára a könnyű elérhetőséget.

A projekt a település egészségügyi ellátásainak intézményi és eszközállományi feltételeinek olyan mértékű fejlesztését célozza, amellyel a jelenlegi elmaradott állapot megszüntethető és a mostani legmagasabb szintre emelhető, amelynek szinten tartása az elkövetkező években stabilan biztosítható.

A fejlesztés az egészségügyi ellátás jogszabályi és előírási megfelelőségét teremti meg, ezáltal egyrészt csökkentve az országon belüli egészségügyi rendszerbeli különbségeket, másrészt hozzájárul a praxisok tartós betöltésének előidézéséhez. A helyben elérhető ellátások minőségi növelésével, a végzett szűrővizsgálatok körének bővítésével (az ehhez szükséges eszközök beszerzésével) a remények szerint a megelőző vizsgálatokra látogatók száma növekedni fog, ezáltal a korai felismeréssel és kezeléssel a definitív ellátások arányának fokozása a cél. Ennek következtében egyrészt a munkából betegség miatt távoltöltött idő rövidülése várt, ami a társadalmi-gazdasági aktivitás növekedését generálja (Közösségek önszervező, öngondoskodó és együttműködési készségek kibontakozása prioritás).

Az akadálymentesítési intézkedések az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést biztosítják majd. A tervezett energiahatékonysági intézkedések hozzájárulnak a környezetkímélő működtetéshez. A projekt ezáltal összességében magában hordozza a települési életminőség javítását, vonzerejének növelését .

Fotók itt megtekinthetőek.

  1. augusztus 31.

Mélykút Város Önkormányzata

Sajtóközlemény

TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00014 ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA

Mélykút Város Önkormányzata 20 000 000 Ft forintot nyert az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális és Fejlesztési Alap társfinanszírozásával az Orvosi rendelő felújítására Mélykúton.

Projekt azonosító: TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00014 Orvosi rendelő felújítása

Projekt helyszíne: A projekt során a Nagy utca 4. szám alatti ingatlan kerül fejlesztésre.

A Projekt összköltsége: 20 000 000 Ft. A projekt támogatása 100 % -os finanszírozású.

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése: Az egészségtudatos gondolkodás ösztönzésének elősegítése

A projekt előzményei és keretei: 

Mélykút város központjában található az egészségház, amely egy helyen, két ingatlanban biztosítja a település lakosai számára nélkülözhetetlen egészségügyi ellátásokat. 

Az egyik épületben található a védőnői szolgálat, amely jelen pályázat keretében nem kerül fejlesztésre. A másik épületegység ad otthont 2 felnőtt háziorvosi, 2 fogorvosi, 1 gyermek háziorvosi, illetve iskola-egészségügyi ellátás, valamint a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet számára. 

Mintegy 5221 lakos érintett az ellátási területen. A nekik helyt adó épület az 1910-es években épült, a kezdetek óta egészségügyi intézményként funkcionál. 2003-ban és 2007-ben (három pályázati forrásból, de két ütemben) részleges felújítást hajtottak végre, amely keretében tetőfelújítás, falazat felújítás, a külső nyílászárók cseréje megtörtént, a mozgáskorlátozottak részére akadálymentes bejárat, valamint mosdó kialakításra került.

A projekt részletes leírása:

Mélykút Város Önkormányzat célja az alapellátásainak és háziorvosi szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásainak helyt adó épület infrastrukturális fejlesztése, amely során a tervezett energetikai intézkedések révén a jelenleginél gazdaságosabb, élhetőbb és modernebb környezet biztosítható számukra. Az eddigi forrásokban az eszközállomány bővítésére, felújítására nem volt lehetőség, önerőből csak a szükséges, tovább már nem halogatható fejlesztéseket tudták megtenni, ezért a minimumfeltételekben foglalt eszközök közül több már erősen elhasználódott, elavult, funkcionalitásában nem megfelelő működő. 

A jelenlegi projektnek köszönhetően létrehozásra került egy, mind a lakosok, mind az érintett egészségügyi dolgozók számára méltó színvonalú ellátás, amely a jelenleg is széleskörű, szakmailag magas szolgáltatást modernizálja, megteremti a kellő tárgyi hátteret. Az önkormányzat célja a település földrajzi elhelyezkedéséből, valamint gazdasági adottságaiból adódó társadalmi, szociális és infrastrukturális elmaradottságának leküzdése. Ehhez szükséges az egészségügyi szférájának fejlesztése, amely mindamellett, hogy a településen élők átlagos egészségi állapotának javítására képes az ellátásokkal, ezenfelül hiteles szerepet vállalhat és tölthet be az egészségtudatos gondolkodás ösztönzésének elősegítésére (amely a település Helyi Esélyegyenlőségi Programjának egyik intézkedési terve). Ezek együttes végzéséhez azonban megfelelő környezeti működés és kellő eszközállományi ellátottság szükséges, amely megteremtése jelen projekt célja volt. 

A projekt során a Nagy utca 4. szám alatti ingatlan kerül fejlesztésre. 

Kötelezően megvalósítandó elemek között az épület energetikailag korszerűsítésre került sor, födémszigeteléssel, valamint fűtéskorszerűsítéssel. A jelenlegi – előírásoknak már nem megfelelő rámpa a projekt keretében átépítésre került megfelelő nyílászáró elhelyezésével, ezzel a szükséges adottságokkal biztosítva mindenki számára a könnyű elérhetőséget. 

 A projekt a település egészségügyi ellátásainak intézményi és eszközállományi feltételeinek olyan mértékű fejlesztését célozta meg, amellyel a jelenlegi elmaradott állapot megszüntethető és a mostani legmagasabb szintre emelhető, amelynek szinten tartása az elkövetkező években stabilan biztosítható. 

A fejlesztés az egészségügyi ellátás jogszabályi és előírási megfelelőségét teremtette meg, ezáltal egyrészt csökkentve az országon belüli egészségügyi rendszerbeli különbségeket, másrészt hozzájárul a praxisok tartós betöltésének előidézéséhez. A helyben elérhető ellátások minőségi növelésével, a végzett szűrővizsgálatok körének bővítésével (az ehhez szükséges eszközök beszerzésével) a remények szerint a megelőző vizsgálatokra látogatók száma növekedni fog, ezáltal a korai felismeréssel és kezeléssel a definitív ellátások arányának fokozása a cél. Ennek következtében egyrészt a munkából betegség miatt távoltöltött idő rövidülése várt, ami a társadalmi-gazdasági aktivitás növekedését generálja (Közösségek önszervező, öngondoskodó és együttműködési készségek kibontakozása prioritás). 

Az akadálymentesítési intézkedések az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést biztosítják. A tervezett energiahatékonysági intézkedések hozzájárulnak a környezetkímélő működtetéshez. A projekt ezáltal összességében magában hordozza a települési életminőség javítását, vonzerejének növelését.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális és Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

Mélykút címer - Mélykút Város Hivatalos Honlapja