Keresés
Close this search box.
MÉLYKÚT Időjárás

Rendeletek

Önkormányzati rendeletek

 

A talajterhelési díjról szóló 22/2016. (XI.10.) sz. Ör. link
A gépjármű várakozóhelyek megváltásáról szóló 8/2004. (III.24.) sz. Ör. .pdf
Mélykút város címeréről, zászlajáról és a címer és zászló használatának rendjéről szóló 18/2009. (X.28.) sz. Ör. .pdf
Helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 1/2008. (I.30.) sz. Ör. .pdf
A környezetvédelemről szóló 14/2010. (V.26.) sz. Ör. .pdf
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.21.) önkormányzati rendelete Mélykút Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről  link
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete Mélykút Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről  link
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról és a 2017. évi költségvetési maradvány megállapításáról szóló 5/2018.(V.10.) sz. Ör.  link
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyviz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2/2015. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2017. (V.8.) sz. Ör. link
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról és a 2016. évi költségvetési maradvány megállapításáról szóló 7/2017. (V.4.) sz. Ör. link
Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő térítési díjak mértékéről szóló 4/2017.(III.31.) sz. Ör. link
A településen történő letelepedést elősegítő támogatásról szóló 3/2017. (IV.10.) sz. Ör. link
Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 5/2014. (II.28.) sz. Ör.

link

Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 10/2016. (VI.09.) sz. Ör. link
Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 19/2012. (XI.15.) sz. Ör. link
A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 14/2007. (X.31.) sz. Ör. link
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2023. (XI.29.) sz. Ör. link
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015. (VI.12.) sz. Ör. link
A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) sz. Ör. link
A közösségi együttélés szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2016. (VI.09.) sz. Ör.   link
A helyi adókról szóló 17/2015.(XI.25.) sz. Ör. link
A Mélykút Város háziorvosi, házi gyermekorvosifogorvosi, területi védőnői és iskola egészségügyi körzeteiről szóló 21/2015. (XII.30.) sz. Ör.
A kitűntető címek alapításáról és adományozásáról szóló 17/2019. (X.28.) sz. Ör. link
A közterületnév, házszám megállapításának, megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 16/2013. (XI.15.) sz. Ör. link
A 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) sz. Ör. link
A 2012. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 6/2013. (V.14.) sz. Ör. pdf
xls
A helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatáról szóló beszámoló kihirdetéséről 12/2010. (IV.21.) sz. Ör. pdf
A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről szóló 21/2013. (XII.18.) sz. Ör. link
A 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.20.) sz. Ör. link
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2014. (V.16.) sz. Ör. link
A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (III.02.) sz. Ör. link
A 2014. évi költségvetési zárszámadásról és a 2014. évi költségvetési maradvány megállapításáról szóló 8/2015. (V.14.) sz. Ör. link
A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.24.) sz. Ör. link
A 2015. évi költségvetési zárszámadásról és a 2015. évi költségvetési maradvány megállapításáról szóló 8/2016. (V.11.) sz. Ör. link
A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.21.) sz. Ör. link
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 17/2017. (XI.7.) sz. Ör. link
Mélykút város településképének védelméről szóló 19/2017. (XII.01.) sz. Ör. link
Mélykút Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2017. (XII.01.) sz. Ör. link
A 2018. évi költségvetési zárszámadásról és a 2018. évi költségvetési maradvány megállapításáról szóló 5/2019. (V.15.) sz. Ör. link
Az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjról szóló 15/2019. (XI.18.) sz. Ör. link
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (XII.20.) sz. Ör. link
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról szóló 4/2020. (II.13.) sz. Ör. link
Mélykút Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.21.) sz. Ör. link
A 2019. évi költségvetési zárszámadásról és a 2019. évi költségvetési maradvány megállapításáról szóló 8/2020. (VII.8.) sz. Ör. link
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2006. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről. link
Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.8.) sz. Ör. link
A 2020. évi költségvetési zárszámadásról és a 2020. évi költségvetési maradvány megállapításáról szóló 8/2021. (IV.29.) sz. Ör. link
Mélykút Város Önkormányzat és Mélykút Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásainak készpénzben történő teljesítésének szabályairól szóló 19/2021. (XII.1.) Ör. link
Mélykút város közigazgatási területén található köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 23/2021. (XII.22.) Ör. link
Mélykút Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) sz. Ör. link
A 2021. évi költségvetési zárszámadásról és a 2021. évi költségvetési maradvány megállapításáról szóló 3/2022. (IV.27.) sz. Ör. link
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2022. (VI.29.) Ör. link
Mélykút Város településtervi és településképpel kapcsolatos dokumentumainak helyi partnerségi egyeztetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 8/2022. (VI.29.) Ör. link
Mélykút Város Önkormányzat Mélykúti Bölcsődében alkalmazandó térítési díjakról szóló 1/2023. (II.1.) Ör. link
Mélykút Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.15.) sz. Ör. link
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2023. (II.15.) Ör. link
A 2022. évi költségvetési zárszámadásról és a 2022. évi költségvetési maradvány megállapításáról szóló 11/2023. (IV.26.) sz. Ör. link

 

Mélykút címer - Mélykút Város Hivatalos Honlapja