Rendeletek

Önkormányzati rendeletek

 

– A talajterhelési díjról szóló 22/2016. (XI.10.) sz. Ör. link
– Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.21.) önkormányzati rendelete Mélykút Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről  link
– Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete Mélykút Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről  link
– Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról és a 2017. évi költségvetési maradvány megállapításáról szóló 5/2018.(V.10.) sz. Ör.  link
– A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyviz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2/2015. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2017. (V.8.) sz. Ör. link
– Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról és a 2016. évi költségvetési maradvány megállapításáról szóló 7/2017. (V.4.) sz. Ör. link
– Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő térítési díjak mértékéről szóló 4/2017.(III.31.) sz. Ör. link
– A településen történő letelepedést elősegítő támogatásról szóló 3/2017. (IV.10.) sz. Ör. link
– Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 5/2014. (II.28.) sz. Ör.

link

– Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 10/2016. (VI.09.) sz. Ör. link
– Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 19/2012. (XI.15.) sz. Ör. link
– A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 14/2007. (X.31.) sz. Ör. link
– Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2006. (IV.26.) sz. Ör. link
– A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015. (VI.12.) sz. Ör. link
– A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) sz. Ör. link
– A közösségi együttélés szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2016. (VI.09.) sz. Ör.   link
– A helyi adókról szóló 17/2015.(XI.25.) sz. Ör. link
– A Mélykút Város háziorvosi, házi gyermekorvosifogorvosi, területi védőnői és iskola egészségügyi körzeteiről szóló 21/2015. (XII.30.) sz. Ör.
– A talajterhelési díjról szóló 22/2016. (XI.10.) sz. Ör. link
– A közterületnév, házszám megállapításának, megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 16/2013. (XI.15.) sz. Ör. link
Mélykút címer - Mélykút Város Hivatalos Honlapja