Keresés
Close this search box.
MÉLYKÚT Időjárás

Közérdekű adatok

KÉPVISELŐK 2019- 

Kovács Tamás polgármester
Kiss István alpolgármester 
Bura Béla
Kopcsek Tamás
Mészáros Zénó
Szabó Ernő
Szőllősi Ferenc
Dr. Sztantics Péter
Weisz István

Bizottságok 2019-

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság:

Elnök: dr.Sztantics Péter 

tagok: Szabó Ernő 

           Szőllősi Ferenc 

           Bozóki Gáborné    

           Földes István         

Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Elnök: Kopcsek Tamás 

tagok: Burai Béla

            Mészáros Zénó

            Weisz István

            Sári Józsefné            

            dr.Méhes Zoltán       

            Rasztik Tibor            

 

ÁLT.KÖZZÉTÉTELI LISTA

Közadatkereső

 

 

Mélykút Város Önkormányzatának az általános közzétételi lista kötelezettsége az alábbi jogszabályok alapján keletkezik:

1. Az elektronikus információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény,

2. A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII.25.) Kormányrendelet,

3. A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005 (XII.27.) IHM rendelete.


ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
Hivatalos név (teljes név): Mélykúti Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
Postacím: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
Telefonszám: +36-77/560-001
Faxszám: +36-77/560-030
Központi elektronikus levélcím: hivatal@melykut.hu
A honlap URL-je: www.melykut.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Telefonszám: +36-77/560-002
Telefaxszám: +36-77/560-030
Ügyfélfogadás helye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
Postacíme: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve:
Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző
Az ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 08-12, 13-15
Szerda: 08-12
Csütörtök: 08-12
Péntek: 08-10
A szervezeti struktúra
Szervezeti struktúra ábrája
Szerv vezetői
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, hivatali elérhetősége:
Képviselő-testület Bizottságok

Kovács Tamás polgármester
Kiss István alpolgármester
Bura Béla
Kopcsek Tamás
Mészáros Zénó
Szabó Ernő
Szőllősi Ferenc
Dr. Sztantics Péter
Weisz István
A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím):

Polgármesteri Hivatal
Jegyző: Dr. Vörös-Börcsök Tímea
Telefon: +36-77/560-002
Telefax: +36-77/560-030
Postacím: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
Elektronikus levélcím: jegyzo@melykut.hu
Polgármester: Kovács Tamás
Telefon: +36-77/560-001
Telefax: +36-77/560-030
Postacím: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
Elektronikus levélcím: hivatal@melykut.hu
Igazgatási Csoport:
   Vezetőjének neve: Dr. Vörös-Börcsök Tímea, jegyző
   Telefon: +36-77/560-002
Telefax: +36-77/560-030
   Postacím: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
Elektronikus levélcím: jegyzo@melykut.hu
Pénzügyi Csoport:
Vezetőjének neve: Görhöny Edit, csoportvezető
Telefon: +36-77/560-040
Telefax: +36-77/560-030
Postacím: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
Elektronikus levélcím: penzugy@melykut.hu
Lakosságszolgálati Csoport:
Vezetőjének neve: Kósa Róbertné, csoportvezető
Telefon: +36-77/560-033
Telefax: +36-77/560-030
Postacím: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
Elektronikus levélcím: kosane@melykut.hu

1.2 A felügyelt költségvetési szervek
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)
A szerv irányítása, felügylete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatott ellátó szervek honlapjának URL-je.
1.3 Gazdálkodó szervezet
Azon gazdálkodó szervezet, amely a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amely felett közvetlen irányítással rendelkezik:

Neve: Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási , Művészeti és Kultúrális Non-profit Kft.
Székhelye: 6449 Mélykút, Rákóczi u. 5.
Telefon: +36-77/460-089
Telefax: +36-77/460-089
Postacím: 6449 Mélykút, Rákóczi u. 5.
Elektronikus levélcím: eptesz@freemail.hu

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezet tevékenységi körének leírása: TEÁOR 3600, Víztermelés, -kezelés, -ellátás. Főtevékenység

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezet képviselőjének neve: Hurton Zoltán ügyvezető
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%

1.4 Közalapítványok
Azon közalapítvány neve, amelyet a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelynek alapítói jogát ő gyakorolja:
Neve: Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány
A fentiek szerinti közalapítvány székhelye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
A fentiek szerinti közalapítvány kezelő szerve tagjainak felsorolása: 5 tagú kuratórium:
Elnök: Bozóki Gáborné
Titkár: Bolvári János
Tagok: Weisz István, Brandschott Csaba, Rasztik Tibor, Dr. Vörös-Börcsök TímeaA fentiek szerinti közalapítvány alapító okirata: OKIRAT .
1.5 Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lap neve:
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lap szerkesztőségének és kiadójának neve:
Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár
Telefon: +36-77/461-347
Telefax: +36-77/461-347
Postacím: 6449 Mélykút, Petőfi tér 2.
Földrajzi hely: 6449 Mélykút, Petőfi tér 2.
Elektronikus levélcím: ujsag.melykut@gmail.com
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lap főszerkesztőjének neve: Geleta Brigitta
Felelős szerkesztő: Geleta Brigitta
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyelet szerveinek, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek, valamint ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetősége:
Neve: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
Telefon: +36-76/513-173
Telefax: +36-76/513-703
Postacím: 6001 Kecskemét Pf: 226
Elektronikus levélcím: titkarsag@bkmkh.hu
Honlapjának címe: www.kormanyhivatalok.hu
Ügyfélfogadás rendje: valamennyi főosztályának és osztályának kijelölt ügyintézője(i) a hét minden napján munkaidőben

Neve: Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága
Székhelye: 1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
Telefon: +36-1/488-3100
Telefax: +36-1/212-1170
Postacím: 1535 Budapest Pf: 773
Elektronikus levélcím: tajekoztatas@mkab.hu
Honlapjának címe: https://www.alkotmanybirosag.hu

Neve: Kecskeméti Törvényszék
Székhelye: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.
Telefon: +36-76/519-519
Telefax: +36-76/507-553
Postacím: 6001 Kecskemét Pf: 12
Elektronikus levélcím: kecskemetitvsz@birosag.hu
Honlapjának címe: https://kecskemetitorvenyszek.birosag.hu/
Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 9-11, 14-17
Kedd-Péntek: 9-11

Neve: Állami Számvevőszék
Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Telefon: +36-1/484-9100
Telefax: +36-1/484-9200
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf: 54.
Elektronikus levélcím: szamvevoszek@asz.hu
Honlapjának címe: www.asz.hu

Neve: Alapvető Jogok Biztosa:
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Telefon: +36-1/475-7110
Telefax: +36-1/269-1615
Postacím: 1387 Budapest, Pf: 40
Elektronikus levélcím: panasz@ajbh.hu
Honlapjának címe: https://www.ajbh.hu
Panasziroda:
Hétfő: 9-16h, előzetes időpontegyeztetés esetén 16-18h
K-Cs: 9-16h
P: 9-12h

1.7 Költségvetési szervek: alapított költségvetési szerv nincs!
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
  I. Szerv alaptevékenysége feladat-, és hatásköre
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrendi listája és hatályos, teljes szövege:

– 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

– 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
– 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet az államáztartás működési rendjéről

  – 249/2000. (XII.24.) korm. rendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól.

– Mélykút Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata
– Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A helyi önkormányzatok önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

  II. A hatósági ügyek intézésnek rendjével kapcsolatos adatok:
1. Az államigazgatás, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve: MÉLYKÚT VÁROS JEGYZŐJE.
2. Az államigazgatás, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: MÉLYKÚT KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE.
3. Az államigazgatás, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok felsorolása.
4. Az államigazgatás, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díjak összege.
5. Az államigazgatás, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető ejárási szabályok, ezek magyarázata az ügyintézést segítő útmutatók az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás.
6. Az államigazgatás, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a zeljárást megindító irat benyújtására szolgáló
Postacím: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
Ügyfélfogadási cím: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő 8-12, 13-15
Szerda: 8-12
Csütörtök: 8-12
Péntek: 8-10
7. Az államigazgatás, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő.
8. Államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
9. Az államigazgatás, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás nincs.

10. Az államigazgatás, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolodó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről (jogszabály közvetlen elérésével).

 III. Közszolgáltatások
A közfeldatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalmának leírása, a közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás, a közszolgáltatásért fizetendő díjának és az abból adott kedvezmények mértéke:
– A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásrólsz. 10/2008. (VIII.13.) sz. Ö.r.
– A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2000. (XI.01.) sz. Ö.r.
  IV. A szerv nyilvántartásai
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az AVTV. 28.§-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatott ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.
  V. Nyilvános kiadványok
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, támájának leírása, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: Mélykúton nyilvános kiadvány nincs.
  VI. Döntéshozatal, ülések
1-3.
A testületi szerv döntései előkészítési rendje. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím). A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai. A testületi szerv ülési látogathatóságának rendje. A testületi szerv ülésének helye.

A Képviselő-testület döntései előkészítésének rendjét, állampolgári közreműködés módját, a döntéshozatali eljárási szabályokat:
– a Mélykút Város Polgármesteri Hivatalának SZMSZ -e, valamint
– a Mélykút Város Önkormányzatának SZMSZ -e tartalmazza.

4-5. A testületi szerv megtartott üléseinek helye, ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel):
– a 2007-2023. év testületi üléseinek jegyzőkönyvei
 6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel).
 7. A testületi szerv ülésének láthatósági rendje: önkormányzati SZASZ
 8. A testületi szerv üléseinek napirendje:
– a 2007-2023. év testületi üléseinek jegyzőkönyvei
 9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása:
– a 2007-2023. év testületi üléseinek jegyzőkönyvei
 VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
1-2.
A testületi szerv döntéseinek felsorolása. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel): Mélykút Város Képviselő-testületének döntései:

Határozatok:
2010. év döntései
2011. év döntései
2012. év döntései
Rendeletek:
2007. év rendeletei
2008. év rendeletei
2009. év rendeletei
2010. év rendeletei
2011. év rendeletei
2012. év rendeletei

 3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai:
– a 2007-2023. év testületi üléseinek jegyzőkönyvei
 4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásokrairányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok.
 5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásokrairányuló koncepciók, jogszabálytervezetek egyeztetés állapota.
 6. A helyi önkormányzat Képviselő-testület nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása.
Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasyítási indokáról.
 VIII. Pályázatok
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok  felsorolása.
Közfeladatot ellátó szerv által közzétett hírdetmények, közlemények.
Közérdekű adatok igénylése
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: Mélykút Város Önkormányzata vonatkozásában nemleges.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: Mélykút Város Önkormányzata vonatkozásában nemleges.
Közzétételi listák
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista: Mélykút Város Önkormányzata vonatkozásában nincs ilyen lista.
3. Gazdálkodási adatok
3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések.
Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása.
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
Egyéb ellenőrzések vizsgálatok
A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladat ellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésre szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk:

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

– Államigazgatási ügyek döntései 2010
– Iktatott ügyiratok 2010
– Önkormányzati ügyek döntései 2010
– Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról: 2007-2009. év
– Beszámoló a Képviselő-testület 2006-2010. évi munkájáról

Működési statisztika
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
3.2 Költségvetések, beszámolók
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése évenkénti bontásban:
2007. év  2008. év 2009. év 2010. év 2011. év
 Elfogadott Elfogadott Elfogadott Elfogadott Elfogadott
 1.számú módosítás  1.számú módosítás  1.számú módosítás  1.számú módosítás
 2.számú módosítás  2.számú módosítás  2.számú módosítás  2.számú módosítás
 3.számú módosítás  3.számú módosítás  3.számú módosítás  3.számú módosítás
 4.számú módosítás  4.számú módosítás  4.számú módosítás  4.számú módosítás
 5.számú módosítás  5.számú módosítás  5.számú módosítás
 6.számú módosítás  6.számú módosítás
 7.számú módosítás  7.számú módosítás
Számviteli beszámolók, költségvetés végrehajtása
A közfeladatot ellátó szerveknek a költségvetés végrehajtásáról – külön jogszabályban meghatározott módon, gyakorisággal – készített beszámolói: 2007-2009 év elfogadott.
3.3. Költségvetések, beszámolók
Foglalkoztatottak
A közfeladatot ellátó szervnél a foglalkoztatottak létszáma
A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke.
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.
Támogatások
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve, a támogatás célja, összege, továbbá a támogatási program megvalósítási helye:
2007. év
2008. év
2009. év
2010. év
2011. év
Szerződések
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, meghatározott időre kötött szerződés esetében annak időtartama.
Koncessziók
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye): Mélykút Város vonatkozásában nemleges
Egyéb kifizetések
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések: Mélykút Város vonatkozásában nemleges.
Mélykút címer - Mélykút Város Hivatalos Honlapja