TOP 2.1.2.-15

TOP 2.1.2.-15 Mélykút városközpont rekonstrukciója

Projekt azonosító: TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00007
Projekt helyszíne: Az akcióterület utcahatárai: Galamb. utca – Petőfi tér – Rákóczi utca – Tópart – Nagy utca – Kossuth Lajos utca
A projekt kezdete: 2017.11.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31.
A Projekt összköltsége: 140 000 000 Ft. A projekt támogatása 100 % -os finanszírozású.

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése:
A helyi esélyegyenlőségi program kiemelten kezeli a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségeinek biztosítását, valamint az akadálymentesítést. A projekt révén a zöldterületekkel együtt olyan közösségi szabad tér alakul ki, mely mindenki számára hozzáférhető jövedelmi helyzettől és életkortól függetlenül.
Minden építési jellegű beruházás természetszerűleg biztosítja az akadálymentesítést. Így a fogyatékkal élők, idősek, babakocsisok, stb. egyaránt meg tudják közelíteni a létrejövő zöldfelületeket, szabadidős tereket és a piacot. A beruházásokat kiegészítő szoft programok megvalósításakor külön odafigyelünk, hogy a HEP-ben is szereplő egyenlő esélyű részvételt és informálódást biztosítsuk és a különböző esélyegyenlőségi csoportokat bevonjuk a megszervezésre kerülő eseményekbe.

A projekt előzményei és keretei:
A projekt alapvető célja, hogy növelje Mélykút Város köz- és zöldterületeinek mennyiségét, minőségét és javítsa a településképi arculatát úgy, hogy fenntartható, környezettudatos, valamint klíma- és családbarát módon járuljanak hozzá a városban élő illetve az idelátogató családok, különböző generációk szabadidejének aktív eltöltéséhez, mindennapjaikat meghatározó városi funkciók elérhetőségének javításához. A fejlesztés nagymértékben hozzájárul a város gazdaságélénkítő hatásának, és népességmegtartó erejének növeléséhez, mely a zöldfelületek bővítésével illetve felújításával a vállalkozásbarát környezet kialakítását és a gazdasági tevékenységek ösztönzését is támogatja.
Mélykút még nem rendelkezik Integrált Településfejlesztési Stratégiával, így a projekt és a települési célok összefüggéseit csak előzetesen lehetett vizsgálni. ITS cél a városközpont funkcióinak megerősítése a környezeti fenntarthatóság szempontrendszerének figyelembe vételével. A városközpont adminisztratív és rekreációs centrum, melynek jelentőségét funkcióellátottsága is kiemeli.
A kereskedelmi-, intézményi-, közösségi- és közlekedési funkciók markáns jelenléte mellett a turisztikai-rekreációs funkció ugyancsak hangsúlyosan megjelenik, hiszen itt található a város legnagyobb közparkja.

Városrészi céloknál két irány fogalmazódott meg:
Egyrészt a rekreációs, szabadidős funkció megerősítése, melyet a pályázat közterületek és ezen belül a zöld területek megújítása szolgálja. Ezek a projektrészek sport, játszótéri, családi, közösségi tereket hoznak létre.
Másrészt a kereskedelmi funkció megerősítése, mely a helyi piac fejlesztésében jelenik meg.
A fejlesztés helyszíne: Az akcióterület Mélykút Város központjában található és a határai: Galamb. utca – Petőfi tér – Rákóczi utca – Tópart – Nagy utca – Kossuth Lajos utca. Az akcióterülethez tartoznak a határoló utcákban az akcióterületre nyíló ingatlanok, így az akcióterület ezen ingatlanokat is magában foglalja.
Valamennyi fejlesztéssel érintett ingatlan önkormányzati tulajdonban van. A Petőfi tér helyi védettségű zöldterület, a projekt a besorolást nem érinti, funkciójában erősíti meg a teret. A tópart zöldterületi besorolású, illetve a piac mostani területén oldalvonalon és utcahatáron való beépítés engedélyezett. A zöldterületi és a kereskedelmi funkciók jobb térbeli elrendezése érdekében a két terület közti átrendezés van folyamatban a települési rendezési terv felülvizsgálata keretében. Átrendeződés lényegében területcserét jelent, a zöldterület nagysága nem csökken.
A rendezési terv felülvizsgálata a projektfejlesztés végéig, az 1. mérföldkőig befejeződik.

Önállóan támogatható tevékenységek a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója, városi aktív rekreációs zöldterületek kialakítása, mely az akcióterület számos pontját magában foglalja egyfajta hálózatot alkotva.
A két leghangsúlyosabb elem a két legnagyobb teresedés a területen ez a Tópart park és a Petőfi tér.

A Tóparton a zöldfelületi, az infrastrukturális és a piac fejlesztések egy olyan egységet alkotnak, melyek egymást kiegészítve ötvözik a rekreációs, szabadidős, sport és kereskedelmi funkciókat, ezzel egy városi multifunkcionális teret alkotva. Ezen térben kerülne áthelyezésre a játszótér is.

Önállóan támogatható tevékenység a városi piac kialakítása. Jelenleg a városnak csak egy parkoló szerű területe van a Tóparton asztalokkal, ahol az árusok a termékeiket kirakhatják. A tervek szerint egy fedett tér épülne, ahol a naptól, esőtől védve kínálhatják majd a portékájukat és az eddig hiányzó illemhely is itt kapna helyet.

A piac és zöldterületek elrendezése változik a két funkció közti összhang megteremtése érdekében. A gépjárművel illetve kerékpárral való megközelítés problémái is rendezésre kerülnek.

A piac működtetéséhez szükséges elárusító asztalok vásárlását az eszközbeszerzésen belül terveztük. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek az infrastrukturális fejlesztések.
Ez a zöldfelületek elérhetőségét és átjárhatóságát biztosító közlekedőfelület felújítását, kialakítását jelenti, kerékpárforgalmi létesítmények kiépítését, közbiztonság javítását szolgáló fejlesztéseket, energiatakarékos közvilágítás kialakítását, a terület rendeltetésszerű használatához szükséges eszközbeszerzést foglal magában.

A „soft” elemek keretében a környezettudatosságot erősítő oktatást, szemléletformálási kampányokat, akciókat, ezen belül energiatudatosságra nevelő, szemléletformáló, felvilágosító programokat valamint helyi termékek népszerűsítését, promotálását terveztük.

Eredmények:
Nyitott terek 2600 m2, zöldterület 1350 m2, piacterület 781,7000 m2, integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága: 4907 fő

Fotók itt megtekinthetőek.

  1. szeptember 15.

Mélykút Város Önkormányzat

PROJEKTZÁRÓ Sajtóközlemény

TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00007 MÉLYKÚT VÁROSKÖZPONT REKONSTRUKCIÓJA

Projekt azonosító: TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00007

Projekt helyszíne: Az akcióterület utcahatárai: Galamb utca -Petőfi tér-Rákóczi utca-Tópart-Nagy utca-Kossuth Lajos utca.

A projekt kezdete: 2016.11.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. szeptember 30. 

A Projekt összköltsége: 183 870 054 Ft. A projekt támogatása 100 % -os finanszírozású.

2020.08.09.-én tartották Mélykút Városában az új piactér átadó ünnepségét, amely a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00007 MÉLYKÚT VÁROSKÖZPONT REKONSTRUKCIÓJA pályázat keretében valósult meg. 

Önállóan támogatható tevékenység között jött létre a városi piac kialakítása. Egy fedett tér épült, ahol a naptól, esőtől védve kínálhatják a portékájukat az árusok és az eddig hiányzó illemhely is helyet kapott.

A projekt részletei:

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése: A helyi esélyegyenlőségi program kiemelten kezeli a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségeinek biztosítását, valamint az akadálymentesítést. A projekt révén a zöldterületekkel együtt olyan közösségi szabad tér alakul ki, mely mindenki számára hozzáférhető jövedelmi helyzettől és életkortól függetlenül. 

Minden építési jellegű beruházás természetszerűleg biztosítja az akadálymentesítést. Így a fogyatékkal élők, idősek, babakocsisok stb. egyaránt meg tudják közelíteni a létrejövő zöldfelületeket, szabadidős tereket és a piacot. A beruházásokat kiegészítő szoft programok megvalósításakor külön odafigyelünk, hogy a HEP-ben is szereplő egyenlő esélyű részvételt és informálódást biztosítsuk és a különböző esélyegyenlőségi csoportokat bevonjuk a megszervezésre kerülő eseményekbe.

A projekt előzményei és keretei: 

A projekt alapvető célja az volt, hogy növelje Mélykút Város köz- és zöldterületeinek minőségét, és javítsa a településképi arculatát úgy, hogy fenntartható, környezettudatos, valamint klíma- és családbarát módon járuljanak hozzá a városban élő, illetve az idelátogató családok, különböző generációk szabadidejének aktív eltöltéséhez, mindennapjaikat meghatározó városi funkciók elérhetőségének javításához. A fejlesztés nagymértékben hozzájárult a város gazdaságélénkítő hatásának, és népességmegtartó erejének növeléséhez, mely a zöldfelületek bővítésével, illetve felújításával a vállalkozásbarát környezet kialakítását és a gazdasági tevékenységek ösztönzését is támogatja. 

A projekt keretében elkészült az Integrált Településfejlesztési Stratégia, Az ITS célja a városközpont funkcióinak megerősítése a környezeti fenntarthatóság szempontrendszerének figyelembevételével. A városközpont adminisztratív és rekreációs centrum, melynek jelentőségét funkcióellátottsága is kiemeli. 

A kereskedelmi-, intézményi-, közösségi- és közlekedési funkciók markáns jelenléte mellett a turisztikai-rekreációs funkció ugyancsak hangsúlyosan megjelenik, hiszen itt található a város legnagyobb közparkja.

Városrészi céloknál két irány fogalmazódott meg: 

Egyrészt a rekreációs, szabadidős funkció megerősítése, melyet a pályázat közterületek és ezen belül a zöld területek megújítása szolgálta. Ezek a projektrészek sport, játszótéri, családi, közösségi tereket hoztak létre. 

Másrészt a kereskedelmi funkció megerősítése, mely a helyi piac fejlesztésében jelenik meg. 

A fejlesztés helyszíne: Az akcióterület Mélykút Város központjában található Galamb utca -Petőfi tér-Rákóczi utca-Tópart-Nagy utca-Kossuth Lajos utca. Az akcióterülethez tartoznak a határoló utcákban az akcióterületre nyíló ingatlanok, így az akcióterület ezen ingatlanokat is magában foglalja. 

Valamennyi fejlesztéssel érintett ingatlan önkormányzati tulajdonban van. A Tópart zöldterületi besorolású, illetve a piac mostani területén oldalvonalon és utcahatáron való beépítés engedélyezett. Megvalósult a zöldterületi és a kereskedelmi funkciók jobb térbeli elrendezése érdekében a két terület közti átrendezés. Átrendeződés lényegében területcserét jelentet, a zöldterület nagysága nem csökkent. 

A rendezési terv felülvizsgálata a projektfejlesztés végéig, az 1. mérföldkőig befejeződött.

Önállóan támogatható tevékenységek a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója, városi aktív rekreációs zöldterületek kialakítása, mely az akcióterület számos pontját magában foglalja egyfajta hálózatot alkotva. 

A leghangsúlyosabb elem a legnagyobb teresedés a területen a Tópart park. 

A Tóparton a zöldfelületi, az infrastrukturális és a piac fejlesztések egy olyan egységet alkotnak, melyek egymást kiegészítve ötvözik a rekreációs, szabadidős, sport és kereskedelmi funkciókat, ezzel egy városi multifunkcionális teret alkotva. Ezen térben került áthelyezésre a játszótér is. 

Önállóan támogatható tevékenység a városi piac kialakítása. A városnak csak egy parkoló szerű területe volt a Tóparton asztalokkal, ahol az árusok a termékeiket kirakhatták. Ezért egy fedett tér épült, ahol a naptól, esőtől védve kínálhatják majd a portékájukat és az eddig hiányzó illemhely is itt kapott helyet. 

A piac és zöldterületek elrendezése megváltozott a két funkció közti összhang megteremtése érdekében. A gépjárművel, illetve kerékpárral való megközelítés problémái is rendezésre kerültek. 

A piac működtetéséhez szükséges elárusító asztalok felújítása valósult meg. 

A „soft” elemek keretében a környezettudatosságot erősítő oktatást, szemléletformálási kampányokat, akciókat, ezen belül energiatudatosságra nevelő, szemléletformáló, felvilágosító programokat, valamint helyi termékek népszerűsítését, promotálását valósítottuk meg. 

Scroll Up