Keresés
Close this search box.
MÉLYKÚT Időjárás

TOP 2.1.2.-15

 

 

Mélykút Város Önkormányzat
PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY
TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00007 MÉLYKÚT VÁROSKÖZPONT REKONSTRUKCIÓJA
Projekt azonosító: TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00007
Projekt helyszíne: Az akcióterület utcahatárai: Galamb utca -Petőfi tér-Rákóczi utca-Tópart-Nagy utca-
Kossuth Lajos utca.
A projekt kezdete: 2016.11.01.
A projekt fizikai befejezésének napja: 2021.04.30.
A Projekt összköltsége: 160.860.000 Ft. A projekt támogatása 100 % -os finanszírozású.
2020.08.09.-én tartották Mélykút Városában az új piactér átadó ünnepségét, amely a TOP-2.1.2-15-
BK1-2016-00007 MÉLYKÚT VÁROSKÖZPONT REKONSTRUKCIÓJA pályázat keretében valósult
meg.
Önállóan támogatható tevékenység között jött létre a városi piac kialakítása. Egy fedett tér épült, ahol a
naptól, esőtől védve kínálhatják a portékájukat az árusok és az eddig hiányzó illemhely is helyet kapott.

A projekt részletei:
A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése: A helyi esélyegyenlőségi program
kiemelten kezeli a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségeinek biztosítását, valamint
az akadálymentesítést. A projekt révén a zöldterületekkel együtt olyan közösségi szabad tér alakul ki,
mely mindenki számára hozzáférhető jövedelmi helyzettől és életkortól függetlenül.
Minden építési jellegű beruházás természetszerűleg biztosítja az akadálymentesítést. Így a fogyatékkal
élők, idősek, babakocsisok stb. egyaránt meg tudják közelíteni a létrejövő zöldfelületeket, szabadidős
tereket és a piacot. A beruházásokat kiegészítő szoft programok megvalósításakor külön odafigyelünk,
hogy a HEP-ben is szereplő egyenlő esélyű részvételt és informálódást biztosítsuk és a különböző
esélyegyenlőségi csoportokat bevonjuk a megszervezésre kerülő eseményekbe.
A projekt előzményei és keretei:
A projekt alapvető célja az volt, hogy növelje Mélykút Város köz- és zöldterületeinek minőségét, és
javítsa a településképi arculatát úgy, hogy fenntartható, környezettudatos, valamint klíma- és
családbarát módon járuljanak hozzá a városban élő, illetve az idelátogató családok, különböző
generációk szabadidejének aktív eltöltéséhez, mindennapjaikat meghatározó városi funkciók
elérhetőségének javításához. A fejlesztés nagymértékben hozzájárult a város gazdaságélénkítő
hatásának, és népességmegtartó erejének növeléséhez, mely a zöldfelületek bővítésével, illetve
felújításával a vállalkozásbarát környezet kialakítását és a gazdasági tevékenységek ösztönzését is
támogatja.
A projekt keretében elkészült az Integrált Településfejlesztési Stratégia, Az ITS célja a városközpont
funkcióinak megerősítése a környezeti fenntarthatóság szempontrendszerének figyelembevételével. A
városközpont adminisztratív és rekreációs centrum, melynek jelentőségét funkcióellátottsága is kiemeli.

A kereskedelmi-, intézményi-, közösségi- és közlekedési funkciók markáns jelenléte mellett a turisztikai-
rekreációs funkció ugyancsak hangsúlyosan megjelenik, hiszen itt található a város legnagyobb
közparkja.
Városrészi céloknál két irány fogalmazódott meg:
Egyrészt a rekreációs, szabadidős funkció megerősítése, melyet a pályázat közterületek és ezen belül a
zöld területek megújítása szolgálta. Ezek a projektrészek sport, játszótéri, családi, közösségi tereket
hoztak létre.
Másrészt a kereskedelmi funkció megerősítése, mely a helyi piac fejlesztésében jelenik meg.
A fejlesztés helyszíne: Az akcióterület Mélykút Város központjában található Galamb utca -Petőfi tér-
Rákóczi utca-Tópart-Nagy utca-Kossuth Lajos utca. Az akcióterülethez tartoznak a határoló utcákban az
akcióterületre nyíló ingatlanok, így az akcióterület ezen ingatlanokat is magában foglalja.
Valamennyi fejlesztéssel érintett ingatlan önkormányzati tulajdonban van. A Tópart zöldterületi
besorolású, illetve a piac mostani területén oldalvonalon és utcahatáron való beépítés engedélyezett.
Megvalósult a zöldterületi és a kereskedelmi funkciók jobb térbeli elrendezése érdekében a két terület
közti átrendezés. Átrendeződés lényegében területcserét jelentet, a zöldterület nagysága nem csökkent.
A rendezési terv felülvizsgálata a projektfejlesztés végéig, az 1. mérföldkőig befejeződött.
Önállóan támogatható tevékenységek a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója, városi aktív
rekreációs zöldterületek kialakítása, mely az akcióterület számos pontját magában foglalja egyfajta
hálózatot alkotva.
A leghangsúlyosabb elem a legnagyobb teresedés a területen a Tópart park.
A Tóparton a zöldfelületi, az infrastrukturális és a piac fejlesztések egy olyan egységet alkotnak, melyek
egymást kiegészítve ötvözik a rekreációs, szabadidős, sport és kereskedelmi funkciókat, ezzel egy
városi multifunkcionális teret alkotva. Ezen térben került áthelyezésre a játszótér is.
Önállóan támogatható tevékenység a városi piac kialakítása. A városnak csak egy parkoló szerű
területe volt a Tóparton asztalokkal, ahol az árusok a termékeiket kirakhatták. Ezért egy fedett tér épült,
ahol a naptól, esőtől védve kínálhatják majd a portékájukat és az eddig hiányzó illemhely is itt kapott
helyet.
A piac és zöldterületek elrendezése megváltozott a két funkció közti összhang megteremtése
érdekében. A gépjárművel, illetve kerékpárral való megközelítés problémái is rendezésre kerültek.
A piac működtetéséhez szükséges elárusító asztalok felújítása valósult meg.
A „soft” elemek keretében a környezettudatosságot erősítő oktatást, szemléletformálási
kampányokat, akciókat, ezen belül energiatudatosságra nevelő, szemléletformáló, felvilágosító
programokat, valamint helyi termékek népszerűsítését, promotálását valósítottuk meg.

Mélykút címer - Mélykút Város Hivatalos Honlapja