Keresés
Close this search box.
MÉLYKÚT Időjárás

Meghívók 2018

M E G H Í V Ó

 Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 1. december 18-án (kedden)15.00 órakor kezdődő ülésére.

 

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

   2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

3. A 2019. évi élelmezési norma megállapítása.

Előadó: Czékus Tímea igazgató

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

4. Mélykút város közigazgatási területén található köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 24/2017.(XII.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kónya Tímea aljegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

5. A 2019. évi közfoglalkoztatási terv ismertetése.

Előadó: Czékus Tímea igazgató

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

6. Tájékoztató a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. 2017- 2018. évi temetőüzemeltetéséről.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

7. Beszámoló a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. 2018. évi strandfürdő-üzemeltetési tevékenységéről.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

8. A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. kérelme a műfüves pályára vonatkozóan.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

9. Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. és „SZALONTAI” Könyvvizsgáló Bt. között kötendő  megbízási szerződés jóváhagyása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

10. A 64/2018. (V.29.)Kt. számú határozat módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

11 Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

12.

 

 

 

A képviselő-testület 2019. I. félévi munkatervének megállapítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

13. Javaslat 2019. évben naptári éven belül lejáró folyószámlahitel szerződés megkötésére.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

14. Mélykút Város Önkormányzat Óvodája kérelme helyettesítő álláshely betöltésének engedélyezésére.

Előadó: Mackó Zoltánné óvodavezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

15. Az Optimális Biztosítási Portfólió Kft ajánlata biztosítások felülvizsgálatára.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

16. A 6449 Mélykút, Petőfi tér 3.sz.alatti lakások rendezése.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

17. Parallel Detection Kft kérelme.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

18. Megbízás Mélykút város települési főépítészi feladatok ellátására.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 


M E G H Í V Ó

 Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 1. november 27-én (kedden)15.00 órakor kezdődő ülésére.

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

   2. Beszámoló a BAJAVÍZ Kft. 2017. évi tevékenységéről.

Előadó: Mrekva László ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

3. Beszámoló a Tűzker IMP Tüzeléstechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt 2017. évi tevékenységéről.

Előadó: Pesti Jenő ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

4. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2006.(IV.26.) rendelet módosításáról.

Előadó: Kónya Tímea aljegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

5. Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Melléklet

 

6. A talajterhelési díjról szóló 22/2016.(XI.10.)rendelet módosítása.

Előadó: Kónya Tímea aljegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

7. A közterület használatáról szóló 14/2007.(X.31.) rendelet módosítása.

Előadó: Kónya Tímea aljegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

8. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

9.

 

 

 

 

Üzletrész adásvételi szerződés.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

10. Településrendezési eszközök módosításának elindítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

11. Mélykúti Sportegyesület kérelme.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

12. A bölcsődei ellátás biztosításával kapcsolatos feladat ellátási szerződés jóváhagyása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

13. Doszpod és Társa Kft (6449 Mélykút, Rákóczi u. 2.sz.)kérelme.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

M E G H Í V Ó

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 1. október 30-án (kedden)15.00 órakor kezdődő ülésére.

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

2. Tájékoztató a Rehabilitációs Foglalkoztató működéséről.

Előadó: Kerekes András igazgató

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

3. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2006. (IV.26.) önkormányzati rendeletének módosítása.

Előadó: Kónya Tímea aljegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

4. A Településkép védelméről szóló 19/2017. (XII.1) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

5. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó díjak, adó mértékek felülvizsgálata a 2019. évi költségvetés tervezéséhez.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 Előterjesztés

 

6. Javaslat téli igazgatási szünet elrendelésére a Mélykúti Polgármesteri Hivatalban.

Előadó: Kónya Tímea aljegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

7. Mélykút Város Önkormányzat 2018.évi közbeszerzési tervének módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

8. A 113/2018.(IX.25.)Kt. számú határozat módosítása. (Döntés a VP6-7.2.1-7.4-17 kódszámú pályázati konstrukción belül pályázat benyújtásáról.)

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

9. Ingatlan-felajánlás megtárgyalása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

10. Schütz István  r. alezredes Bácsalmás Határrendészeti Kirendeltség kirendeltség-vezetői kinevezésének véleményezése.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai  és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

11. A Mélykút 2. számú háziorvosi praxis helyettesítése tárgyában kötött megállapodás megszüntetése, új megállapodás elfogadása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai  és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

12. Szent Tamás Katolikus Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás bírálóbizottság tagjainak megválasztása és jogosultsági és felelősségi rendje           .

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

13. Tájékoztatás kincstári számlák megnyitásáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

M E G H Í V Ó

 Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 1. szeptember 25-én  (kedden)  15.00 órakor kezdődőülésére.

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

2. Tájékoztató a Bács-Kiskun Megye Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya Mélykút várost érintő munkanélküliség helyzetéről.

Előadó: Kollár Péter főosztályvezető

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

3. Döntés a településkép védelméről szóló 19/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása ügyében.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

4. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017.(V.8.)önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

5. A közterületnév, házszám megállapításának, megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 16/2013.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kónya Tímea aljegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

6. Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központjának létszám bővítés iránti kérelme.

Előadó: Gyömbér Norbertné igazgató

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

7. Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Melléklet

 

8. Beszámoló az Óvoda 2017/2018. nevelési évi munkájáról.

Előadó: Maczkó Zoltánné óvodavezető

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

9.

 

Mélykút Város Önkormányzat Óvodája 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Maczkó Zoltánné óvodavezető

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

10. Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

11. A „Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023” elfogadása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

12. Beszámoló a Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2017. évi működéséről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

13.

 

 

 

 

14.

Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1.4-17 pályázati konstrukción belül.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019.évi pályázati fordulójához.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

15. Beszámoló a gyermekek 2018.évi nyári felügyeletének biztosításáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

16. Ingatlan felajánlás megtárgyalása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

 

A 2018.augusztus 7-ei (keddre)tervezett testületi ülés időpontja 2018.augusztus 14-re (keddre) változik!

M E G H Í V Ó

 Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 1. augusztus 14-én  (kedden)  15.00 órakor kezdődőülésére.

 

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

2. A közösségi együttélés szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

3. A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

4.

 

Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Melleklet 

 

5. Óvodapedagógusi helyettesítő álláshely betöltésének engedélyezése.

Előadó: Mackó Zoltánné óvodavezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

6. Tájékoztató a „Mélykúti Napok – 2018.” programjáról. (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Kovács Tamás polgármester

 

7. Mélykút Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

 

 

1.

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

Döntés „Mélykút Város Díszpolgára” cím adományozásáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

 

2. Döntés „Mélykút Városért Díj” adományozásáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

 

3. Javaslat megyei kitüntetői díjak adományozására.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

 


M E G H Í V Ó

 Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 1. július 24-én  (kedden)  15.00 órakor kezdődőülésére.

1. TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004 „Bácsalmási – Jánoshalmi-Kiskunhalasi járások foglalkoztatási együttműködése, partnersége” címmel elnyert pályázat keretében Paktum együttműködési megállapodás megkötése.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

2. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00082 azonosító számú pályázat és Konzorciumi megállapodás jóváhagyása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

3.

 

 

 

 

4.

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság kérelme a 6449 Mélykút, Templom utca 12. szám alatti irodahelyiség térítésmentes használatba adásával kapcsolatban.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

A 77/2018.(VI.26.) Kt. számú határozat módosítása.

 

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 


M E G H Í V Ó

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 1. június 26-án  (kedden)  15.00 órakor kezdődőülésére.
1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi  Bizottság

Előterjesztés

 

3. Javaslat a gyermekek 2018. évi nyári felügyeletének biztosítására.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

Előterjesztés

 

4. EFOP pályázathoz kapcsolódó létszámigény.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

Előterjesztés

 

5. A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola pénzügyi tárgyú kérelme.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

6. Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Melléklet

 

7. Beszámoló a GAMESZ 2017. évi munkájáról.

Előadó: Sántáné Czékus Tímea GAMESZ-vezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 Előterjesztés

 

8. Dr. Vaslóczki Ferenc r. alezredes kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai  és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

9. A képviselő-testület 2018. II. félévi munkatervének megállapítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

10. Tájékoztató a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 2017. évi tevékenységéről.

Előadó: Agatics Roland ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

11. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017.évi működéséről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

12. Beszámoló a Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány 2017. évi működéséről.

Előadó: a Kuratórium elnöke

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

13. Ingatlan felajánlás megtárgyalása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

14. Az 1818/2016. (XII.22) Korm. határozattal odaítélt támogatás – művelődési és sportcentrum kialakítása I. ütem – művelődési központ építése tárgyú közbeszerzési eljárás jogosultsági és felelősségi rendje.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

15. A 6449 Mélykút. Rákóczi u.45.szám alatti értékesítésére kiírt pályázat elbírálása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

M E G H Í V Ó

 Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 1. május 29-én  (kedden)  15.00 órakor kezdődőülésére.

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

2. Beszámoló a Gondozási Központ 2017. évi munkájáról.

Előadó: Gyömbér Norbertné igazgató

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

3. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző

Gyömbér Norbertné igazgató

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

4. Beszámoló a Jánoshalmi Rendőrőrs 2017. évi tevékenységéről.

Előadó: Kutyifa István r. alezredes, őrsparancsnok

Előterjesztés

 

5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról.

Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző

Előterjesztés

 

6. Előterjesztés a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. éves beszámolójának elfogadásáról.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

7. Óvodai csoportok létszámának meghatározása a 2018/2019. nevelési évre.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

8. Mélykút Város Önkormányzat Óvodája Pedagógiai Programjának és SZMSZ-nek elfogadása.

Előadó: Mackó Zoltánné óvodavezető

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

9. Mélykút Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

10. Mélykút Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

M E G H Í V Ó

 Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 1. április 24-én  (kedden)  15.00 órakor kezdődőülésére.

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

3. A Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamint a Kiskunhalas HTP 2017. évi beszámoló jelentése.

Előadó: Babud Jenő tű.ezredes, tűzoltósági  főtanácsos, kirendeltségvez.

Előterjesztés

 

4. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat benyújtása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

5. Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Melléklet

 

6. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és 2017. évi költségvetési maradvány megállapítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Melléklet

 

7. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2017. évről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

8. Az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatási kérelmek elbírálása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

9. Beszámoló a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft. 2017. évi közművelődési feladatainak ellátásáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

10. A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft strandfürdővel kapcsolatos kérelme.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

11. A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft ügyvezetőjének személyi juttatás iránti igénye.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

12. Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja kérelmei.

Előadó: Gyömbér Norbertné igazgató

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

Előterjesztés

 

13. Beszámoló a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Kopcsek Tamás elnök

Előterjesztés

 

14. Beszámoló a Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Dr.Sztantics Péter elnök

Előterjesztés

 

 

 

 

1.

 ZÁRT ÜLÉS:

 

Javaslat Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottságból képviselő bizottsági tag visszahívására és új bizottsági tag választására.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

 

2. Mélykút Város területén történő letelepedési támogatási kérelem elbírálása.
Előadó: kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

M E G H Í V Ó

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 1. március 27-én (kedden)15.00 órakor kezdődő ülésére.

 

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2006.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Gyömbér Norbertné igazgató

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

3. A 14/2018.(II.13.) Kt.számú határozat módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi  Bizottság

Előterjesztés

 

4. Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi  Bizottság

Előterjesztés

 

5. Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja Alapító Okiratának módosítása.

Előadó: Gyömbér Norbertné igazgató

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

6. Óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

7. Az óvoda 2018.évi nyári zárva tartási rendjének meghatározása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

8. Az óvoda továbbképzési terve a 2018-2023-as időszakra, valamint a 2018-2019 beiskolázási terve.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

9. Mélykút Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

10. Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

11. Nonprofit Kft. beszámolója a közszolgáltatói tevékenységéről. (1995. évi LVVII. Tv. 44/H. § (1) bek.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

12. Ingatlan-felajánlások megtárgyalása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

13. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság kérelme a 6449 Mélykút, Templom utca 12. szám alatti irodahelyiség térítésmentes használatba adásával kapcsolatban.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

14. A 6449 Mélykút, Rákóczi utca 45. szám alatti ingatlan értékesítésre kijelölése.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Melléklet

 

15. A Mélykút Város Önkormányzat tulajdonában álló 0141/100 hrsz-ú ipari övezeti ingatlanon földgáz vezeték szolgalmi jog alapítása a HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. javára.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

 

 

 

1.

ZÁRT ÜLÉS:

 

Bizottsági tag lemondás, új bizottsági tag választás.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

 

 M E G H Í V Ó

 Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 1. február 13-án  (kedden)  15.00 órakor kezdődőülésére.

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Melléklet

 

3. Mélykút Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Melléklet

 

4. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Melléklet1

Melléklet2

Melléklet3

 

5. A 2018. évi lakossági fórum összehívása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

6. A Mélykút Város Önkormányzat és a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft között létrejött közművelődési megállapodás felülvizsgálata.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

7. A szavazatszámláló bizottságok (SZSZB)  tagjainak és póttagjainak  megválasztása.

Előadó: Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző

Előterjesztés

 

8. Beszámoló a Fenyő Miksa Könyvtár 2017.évi munkájáról és a 2018.évi munkaterv elfogadása.

Előadó: Börcsökné Kiss Erzsébet könyvtáros

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

9. Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja szakmai létszám bővítésének kérése.

Előadó: Gyömbér Norbertné igazgató

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

M E G H Í V Ó

 Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 1. január 30-án  (kedden)  15.00 órakor kezdődőülésére.

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

2. Mélykút Város Önkormányzat és a Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

3. Beszámoló az önkormányzat által támogatásban részesített civil szervezetek, egyesületek 2017. évi működéséről, a pénzeszközök felhasználásáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

4. Tájékoztató a 2017.évben polgármesteri hatáskörben hozott döntésekről.

Előadó:Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

5. Tájékoztató a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2017.június 1-2017.december 31-ig átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: dr.Sztantics Péter a bizottság elnöke

Előterjesztés

 

6. Tájékoztató a Humánpolitikai és Ügyrendi  Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Kopcsek Tamás a bizottság elnöke

 

7. Döntés az adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatásával kapcsolatban pályázati célokról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

8. Pályázat benyújtása a Zártkerti Program pályázati konstrukción belül.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

9. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság kérelme a 6449 Mélykút, Rákóczi u. 8. KMB. Iroda térítésmentes használatba vételével kapcsolatban.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

10. Mélykúti Sportegyesület támogatási kérelme.

Előadó: Szöllősi Ferenc elnök

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

11. A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Mélykút címer - Mélykút Város Hivatalos Honlapja