Keresés
Close this search box.
MÉLYKÚT Időjárás

Nyomtatványok

Adóügyek PDF Nyomtatás
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója
1. Adóbejelentkezési lap
(termõföld bérbeadásából származó jövedelemadóhoz)
.pdf
2. Adóbevallás
(az adózó termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó bavallása)
.pdf
3. Adóbevallás
(a kifizetõ által megállapított és levont termõföld
bérbeadásából származó jövedelemadó bevallása)
.pdf

Magánszemélyek kommunális adója
1. Bevallási nyomtatvány .pdf
2. Adókötelezettség átvállalása .pdf
3. Kommunális adó mentesség kérelem fogyatékossági támogatásban részesülő személy saját jogon .pdf
4. Kommunális adó mentesség kérelem fogyatékossági támogatásban részesülő személy közeli hozzátartozó .pdf
5. Bejelentés fogyatékossági támogatás megszűnéséről  .pdf
6. Kommunális adó mentesség kérelem az önkormányzat Gondozási Központ Idősek Otthonának gondozottja  .pdf
Adóigazolás
1. Magánszemély részére .pdf
2. Gazdasági társaság részére .pdf
Helyi iparűzési adó
1. Bejelentkezés őstermelők és kistermelők részére .pdf
2. Bejelentkezés és változás bejelentés (Kisadózó bejelentkezés is!) .pdf
3. Nyilatkozat adómentesség (Őstermelő) .pdf
4. Adóelőleg kiegészítésről szóló nyomtatvány .pdf
5. Kérelem iparűzési adó előleg mérséklés .pdf
6. 2016 évi iparűzési adóbevallás .pdf
7. 2017 évi iparűzési adóbevallás .pdf
8. 2018 évi iparűzési adóbevallás .pdf
9. 2019 évi iparűzési adóbevallás .pdf
10. 2020 évi iparűzési adóbevallás .pdf
11. 2021. évi iparűzési adóbevallás .pdf
12. Nyilatkozat adómentesség 2021 (Őstermelő) .pdf
13. Nyilatkozat adómentesség 2022 (Őstermelő) .pdf
14. 2023. évi iparűzési adóbevallás .pdf

.pdf

15. 2024. évi iparűzési adóbevallás .pdf

.pdf

16. Nyilatkozat adómentesség 2023 (Őstermelő) .pdf
Adó-és értékbizonyítvány
Kérelem .pdf
 Méltányossági kérelmek
 Méltányossági kérelem gazdasági társaság részére (Fizetési könnyítés) .pdf
Egyéb kérelmek
Nyilatkozat adótúlfizetés visszatérítéséhez .pdf
Nyilatkozat adótúlfizetés átvezetéséhez

 .pdf

Adószámlák
Magánszemélyek kommunális adója: 11732174-15339065-02820000
Iparűzési adó: 11732174-15339065-03540000; Deviza számla tájékoztatás
Gépjármű adó: 11732174-15339065-08970000
Idegen bevételek: 11732174-15339065-04400000
Államigazgatási eljárási illeték: 11732174-15339065-03470000
Késedelmi pótlék: 11732174-15339065-03780000
Helyi jövedéki adó: 11732174-15339065-10070073

 

Magánfőző PDF Nyomtatás

Tájékoztató a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVIII. törvény változása miatti adókötelezettség keletkezéséről.

A jövedéki adóról szóló törvény 2015. január 01-én hatályba lépő módosítása miatt az alábbi adóbevallási és befizetési kötelezettség teljesítésére hívom fel a figyelmet.

A jövedéki adóról szóló törvény szerint az alkoholtermékek előállítása a törvény hatálya alá tartozik. A törvény szerint magánfőzésnek számít a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztiláló berendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig. Magánfőzőnek számít a törvény értelmében az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat elkészítésére alkalmas, saját tulajdonú desztiláló berendezéssel rendelkezik.

A magánfőzésre vonatkozó adózási szabályok:
1. a magánfőző a legfeljebb 100 liter űrtartalmú desztiláló berendezés tulajdonszerzést követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentéshez szükséges nyomtatványt a polgármesteri hivatal 10. irodájában lehet kérni, vagy letölthető a www.melykut.hu oldalon is.
2. a magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1000 Ft.
3. az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről, bevallásról a teljesítést követő 15 napon belül értesíti a vámhatóságot, vagy a bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot.

Bejelentés desztillaló berendezés

Bevallás előállított magánfőző párlat után

 

Gazdálkodási ügyek PDF Nyomtatás
Bevallás mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapításához .pdf
Kérelem haszonbérleti szerződés kifüggesztéséhez  .pdf
Haszonbérleti szerződés .pdf
Pótlap haszonbérleti szerződéshez .pdf

 

Építésügy PDF Nyomtatás
Építési eljárási engedélyezés menete .pdf
Építési engedély nélkül végezhető munkák .pdf
Használat tudomásul vétele .pdf
Használatbavételi engedélyezés .pdf
Kérelem formanyomtatvány (jogi személy) .pdf
Kérelem formanyomtatvány (természetes személy) .pdf
Tájékoztató bontásokról .pdf

Bővebb tájékoztatás a +36-77/501-001 (123) telefonszámon.

 

Szociális ügyek PDF Nyomtatás
62 év felettiek gyógyszer-támogatása .pdf
Adósságteher enyhítéséhez adósságkezelési
szolgáltatás iránti kérelem
.pdf
Kérelem egészségügyi szolgáltatásra
jogosultság megállapításához
.pdf
A gyermekek gyógyszer és tápszer, gyógyászati
segédeszköz támogatása iránti kérelem
.pdf
Kérelem a közgyógyellátás megállapítására .pdf
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem .pdf
Szemétszállítási kedvezmény
megállapítása iránti kérelem
.pdf
Igénylőlap a TAJ-kártyához .pdf
Temetési segély-, temetési kölcsön iránti kérelem  .pdf
Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására
Vagyonnyilatkozat
Formanyomtatvány rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához

 

Igazgatási ügyek PDF Nyomtatás
Közterület-használat kérelem .pdf
Közterület-használat megszüntetése .pdf
Fakivágás belterületen .pdf
Fakivágás külterületen .pdf

 

Mélykút címer - Mélykút Város Hivatalos Honlapja