Keresés
Close this search box.
MÉLYKÚT Időjárás

SZENNYVÍZBERUHÁZÁS

Beruházással kapcsolatos lakossági teendők

Tájékoztató a szennyvízberuházással kapcsolatos lakossági teendőkről!

A csatornaépítési munkák előre haladtával fontos állomáshoz érkeztünk. A kivitelező tájékoztatása alapján az építési munkák 2015. januárjában az átemelők építésével, a belvízmentesítéssel valamint a főnyomó vezeték kiépítésével kezdődik meg, hogy a szennyvíztisztító telep próbaüzeme a tervezett időben elindulhasson.
A mérnök szervezet az eddig megépített bekötéseket, gerinc vezetékeket folyamatosan ellenőrizte, hogy a műszaki előírásoknak megfeleljenek. A megépített szakaszokon a felbontott területek megfelelő idő elteltével lehet helyreállítani, ezért továbbra is kérjük a lakosság türelmét. Egyben kérjük Önöket, hogy a 06/80-63-01-08. számon, amely ingyenesen hívható a felmerült problémákat folyamatosan jelezzék. Minden problémát továbbítunk a kivitelező és a mérnök felé, akik szükség esetén a javításról intézkednek. A kivitelezési munkák a megbontott közterületek teljes körű helyreállításával végződik, ami azt jelenti, hogy a megbontás mértékének megfelelő helyreállítás fog megtörténni.
A szennyvíztisztító telep kivitelezése rendben zajlik, a próbaüzem indítása a tervek szerint legkésőbb 2015. március – április hónapban kezdődik. A próbaüzem indításához a szükséges szennyvíz mennyiség biztosítása érdekében kijelölésre kerültek azok az utcák, utcaszakaszok, ahol a házi bekötéseket a fenti időpontig el kell végezni. Az érintett ingatlantulajdonosokat a Mélykúti Víziközmű Társulat értesíteni fogja.

A rákötéssel kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét:
1. a házi bekötéseket csak az értesített ingatlan tulajdonosok végezhetik el.
2. a házi bekötéshez szükséges előzetesen felmért mennyiségű csövet a Mélykúti Víziközmű Társulaton keresztül lehet igényelni.
3. a szükséges mennyiségű cső kiszállítása szervezetten, az ingatlan tulajdonosokkal előzetesen egyeztetett időpontban történik.
4. a belső hálózat kiépítését az ingatlan tulajdonosa saját maga elvégezheti, azonban a Mélykúti Víziközmű Társulat tud tájékoztatást adni a házi bekötéseket végző vállalkozókról. A tájékoztatást személyesen is lehet kérni, vagy a 77/886-601-es telefonszámon. A Vállalkozókkal a Mélykúti Víziközmű Társulat együttműködési megállapodást kötött, a lakos a házi bekötésre vonatkozó megbízás előtt ennek a bemutatását jogosult kérni a Vállalkozótól.
5. a belső hálózattal kapcsolatos követelmények teljesítése érdekében az árok betemetése előtt az önkormányzat által megbízott szakember végez ellenőrzést, a betemetés csak a kiadott engedély birtokában tehető meg. Ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy a szennyvízelvezetés később is probléma mentesen történjen meg.
6. a legfontosabb, az, hogy a belső hálózat kiépítésével nem történhet meg a rákötés. Az illegális rákötés és beengedés feljelentést von maga után! A rákötéseket a kivitelező által jelzett időpontban lehet megtenni, melyről a Mélykúti Víziközmű Társulat ajánlott levélben tájékoztatja az érintett lakosokat.  A rákötés csak abban az esetben valósulhat meg, ha az ingatlan tulajdonosa a Mélykúti Víziközmű Társulatnál a 132.515,- Ft érdekeltségi hozzájárulás összegét megfizette. Ezért kérjük azokat a Lakosokat, hogy amennyiben ezt még nem tették meg keressék fel ügyfélfogadási időben a Mélykúti Víziközmű Társulat irodáját.
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a csatorna hálózatra rá nem kötött ingatlannak talajterhelési díjat kell fizetnie a türelmi idő lejárta után.  A talajterhelési díj összege a fizetendő szennyvízdíjnak többszöröse is lehet, ezért kérjük azokat az ingatlan tulajdonosokat, akik még nem nyilatkoztak a rákötéssel kapcsolatban mielőbb keressék fel a Mélykúti Víziközmű Társulat irodáját ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadás:
Ideje: Szerda, Csütörtök: 09:00 – 15:00.
Helye: Mélykút Rákóczi u. 13. Gazdairoda épülete
Tel: 77/886-601.

MEGVALÓSÍTÁS

 

Sajtóközlemény a lakossági fórumról .pdf
Sajtóközlemény a projekt indításáról .pdf
PROJEKT INDÍTÁS .pdf
Képgaléria szennyvízberuházás projekt indítás-képek

 

ELŐKÉSZÍTÉS

Kezdőlap PDF Nyomtatás
A mélykútiak régi álma válik valóra a következő években: új szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep épül, mindez európai uniós támogatással. Mélykút Város Önkormányzatának „Mélykút Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása” című pályázatát az elmúlt évben hagyta jóvá a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága. Fontos is volt ez a jóváhagyás, mivel a 25/2002 (II.27.) Kormányrendelet 2.§ d) pontja értelmében legkésőbb 2015. december 31-ig mindenképpen ki kell építeni a szennyvízhálózatot és a megfelelő tisztítót a településen.
A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 1.2.0/1F számú konstrukciójában elnyert pályázat azért kiemelkedő jelentőségű, mert a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez így nem csupán jelentős mértékű támogatás, hanem a Minisztérium részéről folyamatos felügyelet és koordináció is társul.
A pályázati konstrukció alapján a beruházás két szakaszban valósul meg.
Az első szakaszban – hasonlóan egy lakás építéséhez – a projekt teljes körű előkészítése történik meg. Ennek része a teljes műszaki előkészítés, engedélyezési eljárás, valamint a kivitelező és műszaki ellenőr közbeszerzési eljáráson való kiválasztásának lebonyolítása, továbbá a szükséges önerő biztosítása.
Ezt követően kezdődhet meg maga a beruházás, amely keretében a településen a szennyvíz előírások szerinti gyűjtése, csatornahálózaton keresztül az új, modern és költség-hatékonyan üzemeltethető tisztítótelepre szállítása és az ottani megfelelő kezelése, továbbá a hatályos jogszabályoknak megfelelő tisztítása fog megvalósulni.
A munkálatok mielőbbi megkezdésére a jogszabályi határidő miatt, illetve azért van szükség, hogy termőföldjeinket, ivóvizünket is megvédjük, ugyanis ezeket a jelenlegi szikkasztásos, derítős szennyvízgyűjtés jelentősen károsítja.

Jelenleg az első, előkészítő szakasz zajlik, amelyhez településünk 58 038 000 Ft támogatást kapott Európai Uniós forrásból.

A beruházáshoz szükséges önrész biztosítására az Önkormányzat a Fundamentával kedvező élőtakarékossági programot indított. Az aktuális teendőkről a Mélykúti Víziközmű Társulatnál érdeklődhetnek. Az előre gondolkodás, takarékoskodás mindenképpen kifizetődő, mert azoknak, akik a hálózat kiépítését követően nem csatlakoznak a szolgáltatáshoz, a szippantáson túl talajterhelési díjat is kell majd fizetniük.
Kovács Tamás

polgármester

 
PÁLYÁZAT LEÍRÁS

Tájékoztató a szennyvízberuházás jelenlegi állásáról
KEOP-7.1.2.0-2008-0262
Mélykút Város Önkormányzata a szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházásra irányuló első fordulós pályázatát a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához (KVVMFI) – mint a környezetvédelmi fejlesztéseket segítő Európai Uniós támogatások felhasználásának irányításában részt vevő közreműködő szervezethez – 2008 decemberében nyújtotta be.
A támogató döntés 2009 márciusában született meg, a támogatási szerződést (TSZ) június 12-én írtuk alá. Az első fordulóban elnyert összeg a második fordulóban beadandó aktualizált engedélyes tervek, a részletes megvalósíthatósági tanulmány (RMT), a költség-haszon elemzés (CBA) és a második fordulós pályázati anyag elkészítésére biztosít fedezetet.

A projektet a pályázat beérkezését követően az alábbi főbb státuszok jellemezték:

Pályázat beérkezése 2008.12.02Pályázat iktatása 2008.12.02

Formai hiánypótlásra felszólító levél megküldésének dátuma 2008.12.11

Formai hiánypótlás beérkezése 2009.01.05

Jogosultsági ellenőrzés dátuma 2009.03.20

Teljességi ellenőrzés dátuma 2009.03.20

A pályázat jogosult és teljes 2009.01.05

Értesítő levél megküldésének dátuma 2009.01.06

Bizottsági ülés dátuma 2009.03.11

Támogató döntés 2009.03.26

Szerződéskötés feltételeinek megküldése 2009.04.08

Szerződéskötéshez szükséges dokumentumok beérkezése 2009.04.27

Szerződés hatályba lépésének dátuma 2009.06.12

Az első fordulóban elnyert összeg (58 038 000 Ft) a második fordulóban beadandó aktualizált engedélyes tervek, a részletes megvalósíthatósági tanulmány (RMT), a költség-haszon elemzés (CBA) és a második fordulós pályázati anyag elkészítésére biztosít fedezetet.

Mellette a kötelező tájékoztatási feladatok ellátását és közbeszerzési feladatokat tudjuk ebből a forrásból fizetni. Az előkészítés támogatási intenzitása a nettó költségek 85%-a. A beruházás összköltsége: 98.150.000 Ft, ebből a KEOP támogatás: 58 038 000 Ft a saját erő mértéke: 5 242 000 Ft.
A TSZ aláírása után első lépésként a közbeszerző került kiválasztásra. Ez a Pro-Vital 2000 Kft. lett, velük a szerződést 2009. július 17-én írtuk alá. Ezután következett a projektmenedzsment és PR feladatokat ellátó vállalkozó kiválasztása. A legkedvezőbb ajánlatot adó Neumann – Forrás Unió Konzorciummal 2009. szeptember 11-én írtuk alá a szerződést.
A következő lépés az RMT és CBA készítő kiválasztása volt. A legjobb ajánlattevővel, az OTP Hungaro-Projekt Kft.-vel a szerződés 2009. december 17-én került aláírásra. Az előkészítő szakasz utolsó, és talán legfontosabb lépéseként a tervezésre vonatkozó közbeszerzés került kiírásra. A felhívásra az alkalmassági kritériumoknak megfelelő vállalkozók közül, a bírálati szempontokra adott részpontszámok összesítése után a legmagasabb pontszámot a Mélykút 2010 Konzorcium érte el, így ők fogják a tervezési munkálatokat elkészíteni.
A vállalkozók kiválasztásának elhúzódása miatt a Támogatási Szerződést módosítani kellett, mely módosítás aláírása 2010. július hónapban megtörtént.
A projekt sarokszámait (beruházási összköltség, bekötések száma, második fordulós önrész) a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmazza, melyet az OTP Hungaro-Projekt készít.
Az előzetesen meghatározott határidőn belül az anyag nem készült el, melynek fő oka, hogy a tervezés során az ATIKÖVIZIG nem adta hozzájárulását az eredeti tervek koncepciójához – azt a befogadó időszakos vízfolyásra vonatkozó környezetvédelmi besorolás miatt egy közbenső tározóval ki kellett egészíteni.
Természetesen a tervezési feladatok lezárása így szintén módosul – hiszen az egyes feladatok egymásra épülnek.
A köztes Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány továbbtervezésre alkalmassá nyilvánítása volt a következő legfontosabb lépés, utána lehetett a terveket vízjogi létesítési engedélyezésre beadni. A KVVMFI továbbtervezésre alkalmas minősítésű levelét 2010. december 6-án kaptuk meg.
A szennyvíztisztító telepre az elvi vízjogi létesítési engedélyt 2011. január 1. napján, a szennyvízelvezető csatornahálózatra vízjogi létesítési engedélyt 2011. június 3. napján kaptuk kézhez.
Az utolsó beszerzés a tervellenőri feladatok ellátására irányult. A nyertes ajánlattevő Alföldi Agroterv Bt.-vel a szerződést 2011. április 28-án írtuk alá. Tervellenőr a részére átadott terveket 4 részletben véleményezte, melyet hivatalosan 2011. május 06. és 2011. május 17. között adott át Tervező és Megbízó részére. Ezt követően Tervező az észrevételeket a terven átvezette, amelyet 2011. június 20-án ismertetett Megbízóval és Tervellenőrrel. Tervellenőr ennek ismeretében készítette el 2011. június 23-án tervellenőri nyilatkozatát.
A második fordulós pályázat benyújtására a Közreműködő Szervezet felé (EK) 2011. június 30-án került sor.
Az előkészítés feladatainak ellátására a megnyert támogatást nem használtuk fel teljes mértékben, a maradékról a hatályos jogszabályoknak megfelelően lemondtunk.A Záró Projekt Előrehaladási Jelentést leadtuk, ennek elfogadására, illetve a második fordulós döntés megszületésére várunk.
Kovács Tamás
polgármester
 
ÍGY ÁLLUNK MOST


Hozzájárulás

Mélykúti Víziközmű Társulat
6449 Mélykút, Rákóczi u. 13.
Telefon: +36-70/451-4847
ügyfélfogadás: csütörtökön 9-15-ig

Aktuális

Tisztelt Lakosság!

A Mélykúton megvalósításra kerülő szennyvízberuházáshoz kötött Fundamenta Lakáskassza szerződések nagy része a 2012. évben jár le. A Fundamenta Lakáskassza Zrt. jogszabályi kötelezettségének eleget téve értesíti a szerződő feleket a lejáratról.
A levél tartalma megtévesztő lehet, ezért az alábbiakról szeretnék tájékoztatást adni:
– a képződő megtakarítás összegéből 132,515,- Ft összeg a Mélykúti Víziközmű Társulat részére zárolva van, ezért csak az ezen felüli összeg áll a szerződő rendelkezésére.
– mivel lakás-elő takarékossági szerződésekről van szó, ezért ezeknél a szerződéseknél a lakáscélú felhasználást igazolni kell – kivéve a szennyvízberuházáshoz zárolt szerződéseket, ahol a lakáscél igazolását a szennyvízberuházás megtörténtével a Mélykúti Víziközmű Társulat igazolja.
A fentiekre való tekintettel az értesítő levéllel a szerződőnek semmi teendője nincs.
Akinek ezen felül bármilyen kérdése merül fel, úgy keresse fel bizalommal a Mélykúti Víziközmű Társulatot. Ügyfélfogadás minden csütörtökön délelőtt 8 – 12 óráig a Mélykút Rákóczi u. 13. szám alatt történik.

                                                                                                                                                                    Bozóki Gáborné
Víziközmű Társulat Elnöke

TSZ aláírás

1 2
3 4
5 6
7

 

 

 

 
Tervezői szerződés aláírás

1 2
3 4

 

 
GYAKORI KÉRDÉSEK

Mikor lesz valami a szennyvízcsatornázásból?
A gazdasági válság és a megalapozatlan rémhírek ellenére a tervek szerint halad a mélykúti csatornafejlesztése előkészítése. Sikeres második forduló esetén, 2012 végén az első kapavágás is megtörténhet, és a csatornázás befejezése 2014 végére várható.

 

Mi is ez a beruházás tulajdonképpen? Ebből nekem mi a jó?
A beruházás Mélykút szennyvízszállítási és tisztítási rendszerét érinti. Az új csatornahálózat és a korszerű szennyvíztisztító telep segítségével minimálisra csökken a szennyvíz okozta környezetszennyezés, javul a felszíni és felszín alatti vizek állapot és nő a környezeti biztonság. Az átemelőkre szerelt biofilterek meggátolják a környezetükben érezhető szaghatás. Összességében javul a lakosság életminősége és nem utolsó sorban a csatornázott területek értéke is nő.Hol tart most a pályázat?
A pályázat az első fordulót sikerrel teljesítette, jelenleg zajlik a felkészülés a második fordulóra.Miért fontos a támogatást most elnyerni?
A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet alapján 2015 december 31 után a „Szennyező fizet” elv alapján a csatorna rendszerrel nem rendelkező települések büntethetővé válnak, melyet az önkormányzatoknak illetve a lakosságnak kell megfizetni. A csatornázási beruházások költségeire állami támogatást a jelenlegi kilátások alapján csak a KEOP forrásaiból lehet igényelni.

Miért és mennyit kell beruházási hozzájárulásként a mélykútiaknak befizetniük?
A rendelkezések szerint a szennyvíz beruházáshoz az ingatlan tulajdonosa hozzájárulást fizet az ingatlanra való bekötést megelőzőn. Nincs ez másként más településeken vagy más beruházás (pl. víz, gáz, stb.) esetén sem a hálózatfejlesztési hozzájárulás egy átlagos háztartás esetén 92 100 Ft. A kötelező hozzájárulást az ingatlantulajdonosok egy összegben vagy a korábban kötött előtakarékossági szerződés szerint is befizethetik. A csatornázás és a korszerű szennyvízkezelés jelentős beruházás, amely a helyi lakosság feladata lenne. Az európai unió a felzárkózás érdekében pályázati úton lehetőséget ad a beruházási források egy részének megszerzésére.

Mennyire biztos az, hogy megkapja az Önkormányzat a támogatást?
A kérdés megválaszolásához a pályázati támogatás rendszerét érdemes először megismerni. A környezetvédelmi (KEOP) pályázatok a többi uniós támogatástól eltérően kerülnek folyósításra. A mélykúti beruházás egy Úgynevezett „kétfordulós” pályázat. Ennek az a lényege, hogy a pályázók megfelelően dokumentálva jelzik a beruházási szándékukat, amely szándék támogatásáról döntés születik. Ezt követően az „első körben” a beruházás előkészítésére kapnak támogatást a pályázók. Az előkészítést a Minisztérium folyamatosan felügyeli és koordinálja az elkészült tervek, engedélyek és további kötelező dokumentumok birtokában, a beruházási érték ismeretében lehet benyújtani a kivitelezés támogatására a pályázatot. Ez a második forduló.

Kötelező-e rákötni a megépült csatornára?
Azoknak, akik a hálózat kiépítését követően nem csatlakoznak a szolgáltatáshoz, a szippantáson túl talajterhelési díjat is kell majd fizetniük., amelynek mértéke legalább akkora, mint a szennyvízdíj. Az ivóvíz védelmében a jegyzőnek még csak mérlegelési joga sincs a talajterhelési díj kiszabásakor.

Mit jelent az, hogy KEOP?
Az EU-s források az Új Magyarország Fejlesztési Tervben meghatározott célokra érkeznek. Ezeknek a céloknak a szakmai tartalmát az úgynevezett Operatív Programok tartalmazzák. A KEOP az egyik ilyen program, neve: Környezet és Energia Operatív Program.

Melyek a KEOP csatornázási támogatás elnyerésének fő lépései?
Ez egy kétfordulós pályázat. Az első fordulót sikerrel teljesítő pályázók egy több hónapos felkészülési szakasz során dolgozzák ki a második fordulós pályázatot, együttműködésben a pályázat kiíróival. A felkészülés során dolgozzák ki a beruházás részletes terveit és költségvetését. Ebben a szakaszban szerveződnek a víziközmű társulatok, és legkésőbb ilyenkor kezdődik el a lakossági hozzájárulások beszedése.

Mekkora egy KEOP pályázatban a támogatás mértéke?
A KEOP a teljes beruházás költségének maximum 85%-át fizeti.

Mekkora egy KEOP pályázatban a szükséges önrész mértéke?
Minimum 15%.

Mi az EMT?
Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. A pályázat első fordulójában volt szükséges beadni.

Mi az RMT?
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány. A pályázat második fordulója során kell beadni.

A Víziközmű Társulat szerepe a szennyvízcsatornázás megvalósulásánál?
A víziközmű társulatok rendkívül fontos szerepet látnak el a települések infrastrukturális fejlesztésében. Magyarország települései a vízellátást és csatornázást túlnyomórészt társulati beruházásban valósították meg. Jelenleg is az országban nagy ütemű és nagy értékű csatornamű beruházások zajlanak társulati formában.

Milyen célt valósít meg a Víziközmű társulat?
A víziközmű társulat célja, hogy az állampolgárok és jogi személy érdekeltek önkéntes bevonásával – jogi személyként – vízgazdálkodási egységet alkotó területen helyi vízgazdálkodási feladatot valósítsanak meg.

Hogyan alakult meg a társulat?
A társulat megalakítását szervező bizottság készítette elő. A szervező bizottságot a területileg érintett állampolgárok, jogi személyek képviselői alakítják meg a település jegyzőjének és az illetékes Vízügyi Igazgatóság képviselőjének közreműködésével.

Hogyan működik a társulat?
A társulat demokratikusan működő, saját önkormányzattal rendelkező, célhoz kötött beruházást megvalósító jogi személyiségű gazdálkodó szervezet. Legfőbb testületi szerve a tagok összességéből álló közgyűlés, a társulat irányító szerve az intéző bizottság, az ellenőrzési feladatokat pedig az ellenőrző bizottság látja el. A társulat tisztségviselői: intéző bizottság elnöke, aki egyben a társulat elnöke, intéző bizottság tagjai, ellenőrző bizottság elnöke, ellenőrző bizottság tagjai. A közgyűlés dönt minden fontos kérdésben, így az alapszabály elfogadásában, az egy egységre eső érdekeltségi hozzájárulás meghatározásában, pénzügyi-műszaki számítás elfogadásában, a közgyűlés választja meg meghatározott időre a társulat tisztségviselőit is.

Miért előnyös a társulati forma az önkormányzatok és állampolgárok részére?
A társulati beruházás esetén az állampolgárok és jogi személyek önkéntes elhatározásán alapuló érdekeltségi hozzájárulás is forrást jelent a beruházások megvalósításához. A társulat, mint forrásokat előteremtő szervezet azért előnyös az állampolgárok részére, mert egyrészt kedvezményes kamatozású hitelt vehet fel, másrészt pedig Lakástakarék-pénztári konstrukció keretén belül is lehet érdekeltségi hozzájárulást megfizetni.

Hogyan működik a lakástakarék-pénztári konstrukció és a társulatok hitelezése?
A víziközmű társulatok működésénél és fejlesztéseik megvalósításánál jelenleg az országban csaknem kizárólag lakástakarék-pénztári betétgyűjtéssel van összekapcsolva a társulati hitelfelvétel. Szorosan kapcsolódik egymáshoz ez a két szervezeti forma és ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a társulati érdekeltek jelentősen kevesebb összegből gyűjtsék össze az érdekeltségi hozzájárulást.

Hol lehet a beruházási hozzájárulásról érdeklődni, vagy befizetni?
A hozzájárulásról elsősorban a Mélykúti Víziközmű Társulatnál érdemes érdeklődni. Itt lehet a hozzájárulási díj befizetéséhez szükséges csekket kapni.

 
ELÉRHETŐSÉG

Mélykút Város Önkormányzata
6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
Telefon: +36-77/560-001
Fax: +36-77/560-030
e-mail: hivatal@melykut.hu

Mélykúti Víziközmű Társulat
6449 Mélykút, Rákóczi u. 13.
Telefon: +36-70/451-4847
ügyfélfogadás: csütörtökön 9-15-ig

Link

Aktuális környezeti információk

KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET
Energia Központ Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45., „D” épület
Levélcím: 1437 Budapest, Pf: 328
Tel: +36-1/802-4312
Fax: +36-1/802-4301
E-mail: ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu
Web: www.energiakozpont.hu

IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Levélcím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Infovonal: +36-40/638-638
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Web: www.nfu.hu

 

Mélykút címer - Mélykút Város Hivatalos Honlapja