Keresés
Close this search box.
MÉLYKÚT Időjárás

TOP pályázatok

Bácsalmás Város Önkormányzata A helyi identitás és kohézió erősítése a Bácsalmási térségben című, TOP-5.3.1-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott pályázata támogatásban részesült.
A projekt 2018.11.01. – 2022.12.01. közötti időszakra terjed ki.
A projekt megvalósítói: Bácsalmás Város Önkormányzata, mint főpályázó és konzorciumvezető, Bácsszőlős Község Önkormányzatával, Csikéria Községi Önkormányzatával, Kunbaja Község Önkormányzatával, Mélykút Város Önkormányzatával és Tataháza Község Önkormányzat, pedig mint konzorciumi tagok.
A projekt célul tűzte ki a helyi közösség fejlesztését.  Ezen cél elérése érdekében „A helyi identitás és kohézió erősítése a Bácsalmási térségben” című, TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00007 azonosító számú pályázatot nyertek meg a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében. A „Helyi identitás és kohézió erősítése a Bácsalmási térségben” című projekt célterülete és célcsoportja a 6 település lakossága.

A kedvezményezett neve: Bácsalmás Város Önkormányzata
A projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése a Bácsalmási térségben
A szerződött támogatás összege: 44 326 087 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tartalmának bemutatása:
    a helyi identitás és kohézió erősítése érdekében közösség fejlesztő programok megvalósítása
    a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése, hogy mindenki tartozzon valahová és közösségi, társadalmi beágyazottságban éljen, legyen esélye
    lehetősége saját életfeltételeinek javítására, és képes legyen a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre
    erősítse a helyi közösséget, s minél nagyobb számú, a településért és a közösségért tenni képes és tenni akaró csoport alakuljon.
    a közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködjenek a problémák megoldásában
    a meglévő erőforrások felszínre kerüljenek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódjanak, s minőségi változásokat hozzanak a település, a települési közösségek életében.

Programok:
A projekt keretében a konzorcium teljes közigazgatási területén megvalósul a közösségi interjúk elkészítése, minden településen 2 hónapon keresztül havonta 1 alkalommal lezajlanak a közösségi beszélgetések, a konzorcium teljes területén megtörténik a közösségi felmérés, melynek eredményeként a projekt 12. hónapjára elkészül a helyi cselekvési terv. Minden településen megtörténik a helyi nyilvánosság fejlesztése, megtartásra kerülnek a helyi részvételi fórumok az első évben 4 alkalommal, a 2. és harmadik évben 2-2 alkalommal. Mindenhol kialakításra kerül információs pont.
A projekt keretében összesen 2 főt foglalkoztatunk. 1 fő szakmai vezetőt, 1 fő közösségfejlesztőt, valamint bevonunk még a projektbe 1 fő önkéntes közösségfejlesztőt. A 3 kolléga 120 órás közösségfejlesztő képzését a projekt keretében finanszírozzuk. Továbbá 1 fő kulturális szakember a helyiek közül részt vesz a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt közösségfejlesztő képzésén.
Megvalósítandó tevékenységek:

Mélykút Város Önkormányzata
• Helyi hagyományok feltárása
• Közösségi eredmények bemutatása
• Tankatalógus készítése
• Tanulókörök

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2022.12.01.
A projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00007

 

 

Szent Tamás Katolikus Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése

Projekt azonosító: TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00062
Projekt helyszíne: 6449 Mélykút Rákóczi utca 1-3.
A projekt kezdete: 2018.január 1.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. január 31.
A Projekt összköltsége: Vissza nem térítendő támogatás összege:117 millió forint
Beruházó: Mélykút Város Önkormányzata, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.

Kiinduló helyzet
:
Az intézmény hat darab, építészetileg is elkülönülő épületrészre oszlik. Különálló épületként helyezkedik el az egykori zárda épület, mely a jelenleg a nevelői helyiségeket foglalja magában. Jelen beruházás 2 épületrészt érintett.
A projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00062 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése keretében valósult meg.

Megvalósult műszaki tartalom:
A korszerűsítési munkák 3 részre bonthatóak:
Utólagos hőszigetelés: Utcai és udvari homlokzatok utólagos hőszigetelése, grafit adalékos, polisztirol hőszigetelő lemezekkel, 15 cm vastagságban. Lábazat szigetelése 4 cm vastagságban XPS táblákkal történik. Az egykori lányiskola helyi építészeti értékvédelem alatt áll, ezért annak utcai homlokzata nem kerül hőszigetelésre, a tégla architektúrás homlokzat megőrzése érdekében.
Nyílászáró csere: Minden beépített ablak megfelel az üvegezés tekintetében az Ug= 1,0 W/m2K, és a teljes szerkezetre vonatkozó Uw= 1,15 W/m2K hőátbocsátási követelményeknek.

Fűtéskorszerűsítés
:
A HALEX TW-ADM/H 200, (telj. tartom.: 50-210kW) automata mozgórostélyos biomassza tüzelésű, kettős üzemű melegvizes kazán, füstgáz ventillátorral, automata hamukihordással, vezérléssel, elektronikával, 2,5 m3-es alapanyag tárolóval az „F” épületrész földszintjén került elhelyezésre. A kazánhoz méretezett szerelt kémény készült.

Képek itt megtekinthetők!

  1. január 3.                                            

Sajtóközlemény

TOP – 1.4.1-19-BK1-2019-00002 BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE MÉLYKÚTON
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális és Fejlesztési és Operatív Programok Hatóság mint támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében Mélykút Város Önkormányzatának az Bölcsőde építése Mélykúton megnevezésű projektjét támogatásban részesíti.

A projekt támogatása 100 % -os finanszírozású.

Projekt azonosító: TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00002 BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE MÉLYKÚTON

Projekt helyszíne: 6449 Mélykút, Hunyadi utca 5, hrsz.:1004

A projekt kezdete: Projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2019. március hó 6. nap

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.december hó 31.

A Projekt összköltsége: 358 757 671 Ft azaz Háromszázötvennyolcmillió-hétszázötvenhétezer-hatszázhetvenegy forint.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 358 757 671 Ft azaz Háromszázötvennyolc millió-hétszázötvenhétezer-hatszázhetvenegy forint.

A projekt előzményei és leírása:
Magyarország Kormányának felhívása a központi költségvetési szervek, az önkormányzatok, az egyházak, a nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások számára, a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítása és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztése érdekében.

A projekt alapvető célja egy két gondozási egységes, négy csoportos, 48 férőhelyes új bölcsőde építése, szükséges helyiségek kialakítása, az új csoportok és bölcsőde működtetéséhez előírt kötelez eszközök és berendezések beszerzése. A projekt során két gondozási egységes bölcsőde építése és tárgyi eszközökkel való felszerelése valósul meg a projekttervekben szereplő részletezettséggel, további megvalósuló tevékenységek: energiahatékonysági szempontok érvényesítése, udvar, játszóudvar kialakítása, kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, babakocsi tároló létesítése, parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló férőhely fejlesztése, kialakítása.

Az új intézmény 48 férőhely révén javítja a bölcsődei ellátási formához hozzáférést, fejleszti a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségét, hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.

 

 

TOP – 1.1.1. – 15 : Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális és Fejlesztési és Operatív Programok Hatóság, mint támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében Mélykút Város Önkormányzatának az Iparterület fejlesztése Mélykúton megnevezésű projektjét támogatásban részesíti.

A projekt támogatása 100 % -os finanszírozású.
Projekt azonosító: TOP – 1.1.1. – 15 – BK1-2016-00003 Iparterület fejlesztése Mélykúton
Projekt helyszíne: 6449 Mélykút 0141/97 helyrajzi szám alatt valósul meg
A projekt kezdete: 2016. augusztus 10.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. június 30.
A Projekt összköltsége: 253 000 000 Ft azaz kétszázötvenhárom millió forint
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 253 000 000 Ft azaz kétszázötvenhárom millió forint

A projekt részletes leírása:

Célok, előzmények, a projekt aktualitása:
Bács-Kiskun megye egyik leghátrányosabb területe a Jánoshalmai kistérség, melynek egyik települése Mélykút.  A jövedelemtermelés és a foglalkoztatás növelése érdekében Mélykút Város Önkormányzat iparterületet kíván kialakítani a termelő-szolgáltató vállalkozások részére, mint megfelelő üzleti környezetet. Jelenleg sem a településen, sem pedig a környékén nincsen az ipari termeléshez vagy feldolgozói tevékenységhez szükséges infrastruktúrával ellátott szabad, megvásárolható vagy bérelhető mezőgazdasági termelésből kivont iparterület.

Kedvezményezett részére heti rendszerességgel érkezik megkeresés a szabad munkaerő, a szabad vállalkozási zóna státusz és az országhatár közelségének előnyei miatt vállalkozásoktól, befektetőtől betelepülésük érdekében szabad, nem mezőgazdasági jellegű termelési tevékenységre alkalmas ingatlan tulajdonjogának vagy bérleti jogának megszerzésére.
Kedvezményezett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésben foglalt településfejlesztés, gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása során érzékeli a vállalkozások számra szükséges üzleti környezet hiányát.

A projekt során önállóan ellátható tervezett tevékenységek: Iparterület elérhetőségét megteremtő, illetve azt erősítő helyi közút fejlesztése során egy kanyarodósáv kialakítása. Iparterület közlekedőfelületének kialakítása érdekében külső bejáró út kialakítása. Ipaterület alap infrastruktúrájának kiépítése érdekében optikai hálózat kiépítése, optikai hálózathoz kapcsolódó informatikai csomópont kialakítása. 1000 kWA közepes/kisfeszültségű transzformátor állomás kiépítése. 3000 kWA közepes/kisfeszültségű transzformátor állomás kiépítése. Iparterület földgázhálózati kapcsolatának kialakítása.

Fotók itt megtekinthetőek.

TOP 2.1.2.-15 Mélykút városközpont rekonstrukciója

 

Projekt azonosító: TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00007
Projekt helyszíne: Az akcióterület utcahatárai: Galamb. utca – Petőfi tér – Rákóczi utca – Tópart – Nagy utca – Kossuth Lajos utca
A projekt kezdete: 2017.11.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31.
A Projekt összköltsége: 140 000 000 Ft. A projekt támogatása 100 % -os finanszírozású.

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése:
A helyi esélyegyenlőségi program kiemelten kezeli a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségeinek biztosítását, valamint az akadálymentesítést. A projekt révén a zöldterületekkel együtt olyan közösségi szabad tér alakul ki, mely mindenki számára hozzáférhető jövedelmi helyzettől és életkortól függetlenül.
Minden építési jellegű beruházás természetszerűleg biztosítja az akadálymentesítést. Így a fogyatékkal élők, idősek, babakocsisok, stb. egyaránt meg tudják közelíteni a létrejövő zöldfelületeket, szabadidős tereket és a piacot. A beruházásokat kiegészítő szoft programok megvalósításakor külön odafigyelünk, hogy a HEP-ben is szereplő egyenlő esélyű részvételt és informálódást biztosítsuk és a különböző esélyegyenlőségi csoportokat bevonjuk a megszervezésre kerülő eseményekbe.

A projekt előzményei és keretei:
A projekt alapvető célja, hogy növelje Mélykút Város köz- és zöldterületeinek mennyiségét, minőségét és javítsa a településképi arculatát úgy, hogy fenntartható, környezettudatos, valamint klíma- és családbarát módon járuljanak hozzá a városban élő illetve az idelátogató családok, különböző generációk szabadidejének aktív eltöltéséhez, mindennapjaikat meghatározó városi funkciók elérhetőségének javításához. A fejlesztés nagymértékben hozzájárul a város gazdaságélénkítő hatásának, és népességmegtartó erejének növeléséhez, mely a zöldfelületek bővítésével illetve felújításával a vállalkozásbarát környezet kialakítását és a gazdasági tevékenységek ösztönzését is támogatja.
Mélykút még nem rendelkezik Integrált Településfejlesztési Stratégiával, így a projekt és a települési célok összefüggéseit csak előzetesen lehetett vizsgálni. ITS cél a városközpont funkcióinak megerősítése a környezeti fenntarthatóság szempontrendszerének figyelembe vételével. A városközpont adminisztratív és rekreációs centrum, melynek jelentőségét funkcióellátottsága is kiemeli.
A kereskedelmi-, intézményi-, közösségi- és közlekedési funkciók markáns jelenléte mellett a turisztikai-rekreációs funkció ugyancsak hangsúlyosan megjelenik, hiszen itt található a város legnagyobb közparkja.

Városrészi céloknál két irány fogalmazódott meg:
Egyrészt a rekreációs, szabadidős funkció megerősítése, melyet a pályázat közterületek és ezen belül a zöld területek megújítása szolgálja. Ezek a projektrészek sport, játszótéri, családi, közösségi tereket hoznak létre.
Másrészt a kereskedelmi funkció megerősítése, mely a helyi piac fejlesztésében jelenik meg.
A fejlesztés helyszíne: Az akcióterület Mélykút Város központjában található és a határai: Galamb. utca – Petőfi tér – Rákóczi utca – Tópart – Nagy utca – Kossuth Lajos utca. Az akcióterülethez tartoznak a határoló utcákban az akcióterületre nyíló ingatlanok, így az akcióterület ezen ingatlanokat is magában foglalja.
Valamennyi fejlesztéssel érintett ingatlan önkormányzati tulajdonban van. A Petőfi tér helyi védettségű zöldterület, a projekt a besorolást nem érinti, funkciójában erősíti meg a teret. A tópart zöldterületi besorolású, illetve a piac mostani területén oldalvonalon és utcahatáron való beépítés engedélyezett. A zöldterületi és a kereskedelmi funkciók jobb térbeli elrendezése érdekében a két terület közti átrendezés van folyamatban a települési rendezési terv felülvizsgálata keretében. Átrendeződés lényegében területcserét jelent, a zöldterület nagysága nem csökken.
A rendezési terv felülvizsgálata a projektfejlesztés végéig, az 1. mérföldkőig befejeződik.

Önállóan támogatható tevékenységek a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója, városi aktív rekreációs zöldterületek kialakítása, mely az akcióterület számos pontját magában foglalja egyfajta hálózatot alkotva.
A két leghangsúlyosabb elem a két legnagyobb teresedés a területen ez a Tópart park és a Petőfi tér.

A Tóparton a zöldfelületi, az infrastrukturális és a piac fejlesztések egy olyan egységet alkotnak, melyek egymást kiegészítve ötvözik a rekreációs, szabadidős, sport és kereskedelmi funkciókat, ezzel egy városi multifunkcionális teret alkotva. Ezen térben kerülne áthelyezésre a játszótér is.

Önállóan támogatható tevékenység a városi piac kialakítása. Jelenleg a városnak csak egy parkoló szerű területe van a Tóparton asztalokkal, ahol az árusok a termékeiket kirakhatják. A tervek szerint egy fedett tér épülne, ahol a naptól, esőtől védve kínálhatják majd a portékájukat és az eddig hiányzó illemhely is itt kapna helyet.

A piac és zöldterületek elrendezése változik a két funkció közti összhang megteremtése érdekében. A gépjárművel illetve kerékpárral való megközelítés problémái is rendezésre kerülnek.

A piac működtetéséhez szükséges elárusító asztalok vásárlását az eszközbeszerzésen belül terveztük. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek az infrastrukturális fejlesztések.
Ez a zöldfelületek elérhetőségét és átjárhatóságát biztosító közlekedőfelület felújítását, kialakítását jelenti, kerékpárforgalmi létesítmények kiépítését, közbiztonság javítását szolgáló fejlesztéseket, energiatakarékos közvilágítás kialakítását, a terület rendeltetésszerű használatához szükséges eszközbeszerzést foglal magában.

A „soft” elemek keretében a környezettudatosságot erősítő oktatást, szemléletformálási kampányokat, akciókat, ezen belül energiatudatosságra nevelő, szemléletformáló, felvilágosító programokat valamint helyi termékek népszerűsítését, promotálását terveztük.

Eredmények:
Nyitott terek 2600 m2, zöldterület 1350 m2, piacterület 781,7000 m2, integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága: 4907 fő

Fotók itt megtekinthetőek.

 

TOP_3.1.1._16 Buszmegálló áthelyezése Mélykút központjában

Projekt azonosító: TOP-3.1.1-16-BK1 –
Támogatást igénylő neve: MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Projekt helyszíne:
A projekt kezdete: 2018.01.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31.
A Projekt összköltsége: 60.000.000 Ft.
A projekt támogatása 100 % -os finanszírozású.

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése:

Projekt tényleges célja:

A projekt általános célja, hogy olyan komplex közlekedésfejlesztési intézkedéscsomag valósuljon meg, amely megteremti és erősíti a fenntartható fejlődés feltételeit Mélykút centrumában.

A beruházás a szén-dioxid kibocsátás csökkentésével hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az élhető településközpont, a rendezett városkép kialakításához, s elősegíti a lakók számára a társadalmi szempontból is erőforrás hatékonyabb és hasznosabb közlekedési módok választását.

A projekt konkrét célja, hogy Mélykút városközpontban jelenleg a Petőfi téren található buszmegálló áthelyezésre kerüljön egy hasonlóan frekventált, ám kihasználatlanabb és a forgalom lebonyolítása, csillapítása, az élhető környezet biztosítása szempontjából sokkal logikusabb és hatékonyabb helyszínre.

A projekt előzményei és keretei:

Mélykút térségi kapcsolatai és közlekedése: Mélykút város Bács- Kiskun megye délkeleti részén, a Felső-Bácska északi peremén a jánoshalmi kistérségben és járásban helyezkedik el, a Dél Magyarország egyik fő ütőerét képező 55-ös fő közlekedési és a Budapest- Szabadka vasúti fővonalhoz kapcsolódó Kiskunhalas- Baja szárnyvonalon fekszik.

A várost átszelő utak még: 5312. jelzésű összekötő út: Kalocsát köti össze Bácsalmással Jánoshalmán keresztül, 5502. jelzésű összekötő út Csikéria felé.

A megyeközponttól, Kecskeméttől 80 km-re, Szegedtől 65 km-re, Bajától 38 km-re, Kiskunhalastól 32 km re, Jánoshalmától 11 km-re, Bácsalmástól pedig 15 km-re fekszik. Határ közeli városként egy nemzetközi és egy kishatárközi határátkelő biztosít átjárást a határon túli gazdasági és turisztikai kapcsolatok biztosítására. Lakóinak száma jelenleg 5200 fő körül van, ezzel a Bácskai rész Baja, Jánoshalma és Bácsalmás utáni negyedik legnagyobb települése.

A településhez tartozik az 55. sz. főút mellett, Szeged felé 4,5 km távolságra található 132 fő lakónépességgel rendelkező Öregmajor. Mélykútról közvetlen buszjárattal érhetők el az alábbi települések: Bácsalmás, Baja, Balotaszállás, Kisszállás, Mátételke, Tataháza,

Csávoly, Felsőszentiván, Rém, Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Kiskunhalas, Orosháza, Szeged, Mórahalom, Bátaszék, Bonyhád, Hajós, Jánoshalma, Borota, Kalocsa, Kaposvár, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Miske, Mohács, Nagykanizsa, Pécs, Szekszárd, Zalaegerszeg valamint ezek útvonalán eső települések.

A legközelebbi települések Kisszállás, Tataháza és a járási központ Jánoshalma, 15 perc menetidővel elérhetőek busszal. A nagyobb városok közül Baja 45 perc, Kiskunhalas 1 óra, Szeged 1 óra 20 perc átszállás nélkül átlagosan tömegközlekedéssel.

Helyi járat nincs. Hivatásforgalmi ingázás bemutatása: A KSH 2011-ben tarott népszámlálási statisztikájából lehet következtetéseket levonni a település hivatásforgalmi ingázási szokásairól. Ennek megfelelően körülbelül 1150 fő foglalkoztatott dolgozott helyben, az akkor népesség 22%-a. Közel 400 fő aktív munkakörű más településre járt át dolgozni, illetve a környező településekről is mintegy 200 munkavállaló érkezett Mélykútra munkát vállalni. Azaz a településen érintett aktív korúak közel 40%-a érinett hivatásforgalmi ingázással, mely többnyire busszal történik.

Továbbtanulási lehetőség hiányában legalább 100 fiatal ingázik napi szinten Jánoshalmára, Kiskunhalasra illetve Bácsalmásra, többen Baján vagy Szegeden tanulnak. A KSH 2011-es Népszámlálási adatainak a foglalkoztatottak munkahelyre közlekedés módja szerinti megbontása alapján a jánoshalmai térségre általánosan elmondható, hogy a munkába közlekedők 48%-a közlekedett gyalogszerrel vagy kerékpárral. Ugyanerre a célra tömegközlekedést átlagosan a lakosság 9%-a használt. Tehát a lakosság több, mint fele környezeti szempontból fenntartható módon közlekedett már akkor is, 32% autóval, megközelítőleg 8% motorral. Átlagosan a járásban a munkába közlekedők 6%-a két- háromféle járművet is használt, átszállt egy nap. A naponta ingázók jelentős része Mélykúton 30 évnél idősebb a statisztikák alapján. A buszjáratok kihasználtságát az is bizonyítja, hogy Mélykúton körülbelül minden 4. lakos rendelkezett 2014-ben gépjárművel. Ez az arány csak kismértékben tért el a járásközponti értéktől, viszont jelentősen elmaradt a megyei átlagtól.

A megyeszékhelyen Kecskeméten ugyanebben az évben 355 gépjármű jutott 1000 lakosra. A településen 5 buszmegálló található (+1 Öregmajor centrumában), a Petőfi téri buszállomás áthelyezése már régóta terve a városvezetésnek, amelyet a Kossuth utca – Nagy utca sarkára kívánnak telepíteni a Területi Operatív Program keretében lehívható forrásból. Emellett a Szvetnik Joachim Általános Iskola Petőfi téri oldalát sétálóutcává kívánják alakítani. Az Önkormányzat célul tűzte ki a közösségi terek magasabb szintű kihasználását a lakosság környezettudatosságának növelése érdekében, ehhez a pályázati források településre vonzását, s ezek bevonásával a környezet és a természet védelmét.

A település lakossága számára a távolsági buszközlekedés és a vasúti közlekedés is biztosított, ám előzetes lakossági felmérés szerint a válaszadók 48%-a csupán elégségesre értékelte a tömegközlekedést, míg 32%-uk is csak közepes minősítést adott. Összességében a parkolóhelyek száma is bővítést igényel. A városban csak néhány helyen van épített parkoló, így az áthelyezésre kerülő buszmegállónál, az általános iskolánál és a Petőfi téren indokolt újabb parkolóhelyek kialakítása. A jelenleg közterületeken lévő faházas építmények közterületi engedélyének felmondásával a település képének javítása, valamint a közlekedési infrastruktúra fejlesztése lenne a cél. A buszmegálló áthelyezését eredetileg a buszmegálló épületével együtt, tehát épületegyüttes tervezésével az 55-ös főút Nagy utcai szakaszán kívánták megvalósítani. Végül az ésszerűség és költséghatékonyság követelményeit figyelembe véve az 55-ös főúttal szembeni Nagy utcai szakaszon lesznek parkolók kialakítva, illetve az 55-ös főúttal szembeni Kossuth Lajos utcai szakaszon kerül sor buszmegállópár, buszöböl kialakítására. A buszmegálló kiépítése fontos, mert fentebbi számadatokból adódóan sokan használják a buszt, mint tömegközlekedési eszközt, jelentős az ingázók és átutazók száma.

A buszmegálló helyzete:
A buszmegálló a régi helyén nem maradhat, mivel veszélyezteti a közlekedés biztonságát. A buszmegálló közvetlen közelében van az általános iskola bejárata, valamint az óvoda. A buszforgalom igen jelentős, az úttest elég szűk, ezért gyakran torlódások vannak, ami eléggé balesetveszélyes és leginkább a gyermekek közlekedését veszélyezteti. Jelenlegi helyén az Általános Iskola szomszédságában áll, valamint a posta, takarékszövetkezet is itt található. Ésszerűbb és biztonságosabb olyan buszfordulót kialakítani a Kossuth utca mentén a 705-ös helyrajzi számon, amelynél kevesebb az esélye egy baleset bekövetkezésének, és amely nem hat rombolóan a Petőfi téri park látképére és az általános iskola környezetére, legyünk csak figyelemmel a zajártalomra vagy a levegőszennyezésre, valamint a gyermekek védelmére. A fejlesztés helyszíne biztosítja az utazók számára a könnyed megközelíthetőséget, parkolási lehetőséget, a könnyed le- és felszállást egy helyen, valamint az autóbuszok számára a megfordulási, várakozási lehetőséget, és ennek ellenére nem akadályozza a forgalmat.

Ez a projekt megalapozza azt, hogy: a TOP-2.1.2. pályázat keretén belül tervezzük a település központjának komplex megújítását, rekonstrukcióját, amelynek folyamodványaként tervezzük a Petőfi tér ezen szakaszának közúti közlekedés előli lezárását, itt terveink szerint csak gyalogos közlekedés lenne (plusz gépkocsi parkolás). Ez az iskolás és óvodás gyermekek számára a biztonságos közlekedésének feltételeit teremti meg. Műszaki- szakmai tartalom: A felhívás 3.1.1. C) a) pontjában rögzített közúti közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése intézkedéscsoporton belül forgalmi épületek, forgalmi pálya fejlesztése történik meg buszmegállópár kialakításával, amelyhez kapcsolódik az utasok leszállítását szolgáló előírás szerinti autóbusz megálló, utasváró, peron és akadálymentes járdakapcsolat megvalósítása. 2016. május 3-án jogerőssé vált BK/UO/132/3/2016. számon a projektelem megvalósítására szóló építési engedély.

A buszmegállópár a Kossuth u- Nagy u. csomópont környezetében, a 705. hrsz-en valósul meg. A tervezett megállópár mindkét végével csatlakozik a Kossuth utcai útburkolathoz és teljes egészében az Önkormányzat területén valósul meg. Az autóbuszmegálló teljes területe bazaltzúzalékos betonburkolat. A peronszigetek hossza 18,0m, szélessége 2,25 m. A peronszigetek burkolata sárga színű kiselemes betonburkolat.

A vakok és gyengén látók segítésére vörös színű taktilis vezetősávok kialakítása tervezett. Az akadálymentesítés mindenhol biztosított, a tervezett kialakítások megfelelnek az akadálymentesítés követelményeinek, szintkülönbség nincs. A tervezési területen üzemel közvilágítás, így belső világítás nincs tervben.

Fotók itt megtekinthetők.

 

TOP-4.1.1._15 Orvosi rendelő felújítása

Projekt azonosító: TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00014 Orvosi rendelő felújítása
Projekt helyszíne: A projekt során a Nagy utca 4. szám alatti ingatlan kerül fejlesztésre.
A projekt kezdete: 2016.09.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017.06.30.
A Projekt összköltsége: 20 000 000 Ft. A projekt támogatása 100 % -os finanszírozású.
A projekt konzorciumban valósul meg Mélykút Város Önkormányzat és a 100%-os tulajdonában álló Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság között.  A kft. a menedzsment tevékenységben működik közre.

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése: Az egészségtudatos gondolkodás ösztönzésének elősegítése.

A projekt előzményei és keretei:
Mélykút város központjában található az egészségház, amely egy helyen, két ingatlanban biztosítja a település lakosai számára nélkülözhetetlen egészségügyi ellátásokat.

Az egyik épületben található a védőnői szolgálat, amely jelen pályázat keretében nem kerül fejlesztésre. A másik épületegység ad otthont 2 felnőtt háziorvosi, 2 fogorvosi, 1 gyermek háziorvosi, illetve iskola-egészségügyi ellátás, valamint a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet számára.

Mélykút 1. számú felnőtt háziorvosi ellátását a PETŐ-MED Járóbeteg Ellátó Bt. végzi. A személyes ellátásra kötelezett orvos Dr. Sztanticsné Dr. Pető Ildikó. A körzethez tartozó lakosságszám 1891 fő tartozik, a bejelentkezettek száma 2458 fő.

A 2. számú felnőtt orvosi ellátást a korábbi orvos nyugdíjba vonulása miatt helyettesítés keretében a K+M-MED Egészségügyi Bt. látja el, Dr. Murcsek Edit doktornő közreműködésével. Ehhez a körzethez igazoltan 2661 fő tartozik, 1682 fő bejelentkezett lakossal.

A gyermek háziorvosi, valamint iskola- és ifjúségegészségügyi ellátást helyettesítéssel Gazdag Andrea és Társa Bt. biztosítja, Dr. Gazdag Andrea Eszter személyes közreműködésével. A háziorvosi körzetben 669 fő, az iskolaorvoslás során 441 fő érintett. Az 1. számú fogorvosi ellátást a BÉKÁSSY-DENT Kft. tölti be jelenleg helyettesítéssel. A feladatot ellátó fogorvos Dr. Békássy Bálint. A körzethez 2686-an tartoznak. A település 2. számú fogorvosi ellátását Dr. Zámbó Tímea végzi egyéni vállalkozóként. A körzetéhez 2492 fő tartozik. A háziorvosi, valamint házi gyermekorvosi ügyeletet a Reál-Med Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft. biztosítja, az aláírásra jogosult képviselő Rédei József. Jelenleg 6 orvos és 7 ápoló vesz részt az ügyeleti rendszerben.

Mintegy 5221 lakos érintett az ellátási területen. A nekik helyt adó épület az 1910-es években épült, a kezdetek óta egészségügyi intézményként funkcionál. 2003-ban és 2007-ben (három pályázati forrásból, de két ütemben) részleges felújítást hajtottak végre, amely keretében tetőfelújítás, falazat felújítás, a külső nyílászárók cseréje megtörtént, a mozgáskorlátozottak részére akadálymentes bejárat, valamint mosdó kialakításra került.

Jelen projekt keretében megvalósítandó elemek az akkori beruházás tartalmát nem sértik, az akadálymentes rámpa azonban a jelenlegi jogszabályoknak történő meg nem felelése miatt átépítésre kerül. Az önkormányzat azóta az épületen önerőből csak a szükséges javításokat tudta elvégezni, az egészet érintő, komplex fejlesztésekre nem volt lehetősége. Az épület fűtése elavult, vezetékes gáz alapú konvektoros, amely ekkora épület esetében gazdaságtalan üzemeltetést eredményez.

A projekt részletes leírása:
Mélykút Város Önkormányzat célja az alapellátásainak és háziorvosi szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásainak helyt adó épület infrastrukturális fejlesztése, amely során a tervezett energetikai intézkedések révén a jelenleginél gazdaságosabb, élhetőbb és modernebb környezet biztosítható számukra. Az eddigi forrásokban az eszközállomány bővítésére, felújítására nem volt lehetőség, önerőből csak a szükséges, tovább már nem halogatható fejlesztéseket tudták megtenni, ezért a minimumfeltételekben foglalt eszközök közül több már erősen elhasználódott, elavult, funkcionalitásában nem megfelelő működő.

A jelenlegi projektnek köszönhetően azonban létrehozható egy, mind a lakosok, mind az érintett egészségügyi dolgozók számára méltó színvonalú ellátás, amely a jelenleg is széleskörű, szakmailag magas szolgáltatást modernizálhatja, megteremtheti a kellő tárgyi hátteret. Az önkormányzat célja a település földrajzi elhelyezkedéséből, valamint gazdasági adottságaiból adódó társadalmi, szociális és infrastrukturális elmaradottságának leküzdése. Ehhez szükséges az egészségügyi szférájának fejlesztése, amely mindamellett, hogy a településen élők átlagos egészségi állapotának javítására képes az ellátásokkal, ezenfelül hiteles szerepet vállalhat és tölthet be az egészségtudatos gondolkodás ösztönzésének elősegítésére (amely a település Helyi Esélyegyenlőségi Programjának egyik intézkedési terve). Ezek együttes végzéséhez azonban megfelelő környezeti működés és kellő eszközállományi ellátottság szükséges, amely megteremtése jelen projekt célja.

A projekt során a Nagy utca 4. szám alatti ingatlan kerül fejlesztésre.

Az adott helyrajzi szám két, teljesen különálló épületnek ad otthont, a belső a fejlesztésben nem érintett védőnői ellátásnak, a külső a beruházás keretében korszerűsítésre kerülő háziorvosi, fogorvosi és ügyeleti szolgálatoknak. A fejlesztés során önállóan támogatható tevékenységként Mélykút összesen három háziorvosának, két fogorvosának, valamint háziorvosi ügyeletének helyt adó épület korszerűsítése tervezett, a mai kor elvárásainak megfelelő állapot és környezet kialakításával. A beruházás keretében a tervezett tartalomhoz szükséges belső felújítások megtörténnek.

A projekt önállóan nem támogatható, választható tevékenységként a fejlesztésben érintett ellátások eszközállománya kerül fejlesztésre, bővítésre, valamint korszerűsítésre.

Kötelezően megvalósítandó elemek között az épület energetikailag korszerűsítésre kerül, födémszigeteléssel, valamint fűtéskorszerűsítéssel. A jelenlegi – előírásoknak már nem megfelelő rámpa a projekt keretében átépítésre kerül megfelelő nyílászáró elhelyezésével, ezzel a szükséges adottságokkal biztosítva mindenki számára a könnyű elérhetőséget.

A projekt a település egészségügyi ellátásainak intézményi és eszközállományi feltételeinek olyan mértékű fejlesztését célozza, amellyel a jelenlegi elmaradott állapot megszüntethető és a mostani legmagasabb szintre emelhető, amelynek szinten tartása az elkövetkező években stabilan biztosítható.

A fejlesztés az egészségügyi ellátás jogszabályi és előírási megfelelőségét teremti meg, ezáltal egyrészt csökkentve az országon belüli egészségügyi rendszerbeli különbségeket, másrészt hozzájárul a praxisok tartós betöltésének előidézéséhez. A helyben elérhető ellátások minőségi növelésével, a végzett szűrővizsgálatok körének bővítésével (az ehhez szükséges eszközök beszerzésével) a remények szerint a megelőző vizsgálatokra látogatók száma növekedni fog, ezáltal a korai felismeréssel és kezeléssel a definitív ellátások arányának fokozása a cél. Ennek következtében egyrészt a munkából betegség miatt távoltöltött idő rövidülése várt, ami a társadalmi-gazdasági aktivitás növekedését generálja (Közösségek önszervező, öngondoskodó és együttműködési készségek kibontakozása prioritás).

Az akadálymentesítési intézkedések az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést biztosítják majd. A tervezett energiahatékonysági intézkedések hozzájárulnak a környezetkímélő működtetéshez. A projekt ezáltal összességében magában hordozza a települési életminőség javítását, vonzerejének növelését .

Fotók itt megtekinthetőek.

Mélykút címer - Mélykút Város Hivatalos Honlapja