Keresés
Close this search box.
MÉLYKÚT Időjárás

Intelligens iskola

Mélykút logó                                                                    Széch-i terv

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programban – TIOP-1.1.1-07/1-2008-0508 azonosító számú, „Mélykút Nagyközség „Intelligens Iskola” programja” című – támogatásban részesített pályázatnak köszönhetően Mélykúton a Szvetnik Joachim Általános Iskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése valósult meg.
Mélykút Város Önkormányzatának a projekt kapcsán az informatikai eszközök beszerzésére nem kellet közbeszerzési eljárást lefolytatnia, így a vállalkozó egyszerű beszerzési eljárást követően került kiválasztásra.
Az informatikai eszközök beszerzésére a KeZo-Ker Kft.-vel (6440 Jánoshalma, Kistemető u. 43.) kötött az önkormányzat szerződést (4 335 732.-Ft + ÁFA).

A beruházás során beszerzésre kerültek az alábbi informatikai eszközök:
– 7 db Iskolai munkaállomás csomag mely 7 db interaktív táblát, 7 db notebookot, 7 db projektort tartalmaz
– 1 db WIFI csomag.
Augusztus hónapban a pedagógusok speciális képzése valósult meg interaktív táblával támogatott IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) módszertan szerint. A megvalósítás befejezésének időpontja 2011. augusztus 31.

A pályázat egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál.

Az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek, hanem a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés az iskola számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

Az tantermi csomagok az alábbi tevékenységekkel összefüggésben használható
– Digitális tartalmak egyéni fejlesztése
– Digitális tartalmak óraközi használata
– Csoportmunka
– Elektronikus mérés-értékelés használata (óraközi feleltetés, dolgozatírás)
– Kapcsolódás az elektronikus adminisztrációs rendszerekhez (E-napló)
A fejlesztés teljes összege 6 297 075.-Ft, amelyből 100%-ot az Európai Unió és a Magyar Állam támogat.
Projekt megnevezése: „Mélykút Nagyközség „Intelligens Iskola” programja”
Projekt azonosítószáma: TIOP-1.1.1-07/1-2008-0508
Kedvezményezett: Szvetnik Joachim Általános Iskola nevében Mélykút Város Önkormányzata, mint fenntartó.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében az eljáró közreműködő szervezet az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület).
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Mélykút címer - Mélykút Város Hivatalos Honlapja