Keresés
Close this search box.
MÉLYKÚT Időjárás

M E G H Í V Ó Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 10-én (kedden) 16.00 órakor kezdődő rendes ülésére.

Mélykút Város Polgármestere

2/2021.

M E G H Í V Ó

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

2021. augusztus 10-én (kedden) 16.00 órakor kezdődő

 rendes ülésére.

Az ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. – Tanácskozó Terem

 

 

N A P I R E N D:

 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Letöltés

2. Tájékoztató a „Mélykúti Napok – 2021.” programjáról.(szóbeli előterjesztés)

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Letöltés

3. Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Rendőrőrs Jánoshalma 2020. évi tevékenységéről.

Előadó: Marancsik Róbert r. alezredes Rendőrőrs Jánoshalma mb. őrsparancsnok

Letöltés

4. Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2020. évi tevékenységéről.

Előadó: Orbán Balázs tű. alezredes tűzoltóparancsnok

Letöltés

5. Beszámoló a Felső-Bácska Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás 2020. évi működéséről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Letöltés

6. Beszámoló a Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről.

Előadó: Bozóki Gáborné kuratóriumi elnök

Véleményező: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Letöltés

7. Beszámoló a GAMESZ 2020. évi tevékenységéről.

Előadó: Czékus Tímea igazgató

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Letöltés

8. Beszámoló a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Kopcsek Tamás, a bizottság elnöke

Letöltés

9. Beszámoló a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Dr. Sztantics Péter, a bizottság elnöke

Letöltés

10. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Letöltés

11. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Letöltés

12. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról.

Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző távollétében Dr. Szalai Judit aljegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Letöltés

13. Beszámoló a 2020. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról, a 2020. évi adóbevételek alakulásáról.

Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző távollétében Dr. Szalai Judit aljegyző

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Letöltés

 14. Beszámoló Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2021.évi II.  negyedévi bevételeiről és kiadásairól.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Letöltés

  15. Mélykút Város Önkormányzat Óvodája 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

             Mackó Zoltánné óvodavezető

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Letöltés

  16. Mélykút Város Önkormányzat Óvodája óvodavezetői feladatainak ellátására adott magasabb vezetői megbízás meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatala.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Letöltés

  17. A Mélykút, 1538 hrsz-ú ingatlan rendeltetésének módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Letöltés

18. Döntés településképi rendelet módosításáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Letöltés

19. Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft 2020.évi belső ellenőri jelentésének megtárgyalása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Letöltés

20. Döntés „Mélykút Város Díszpolgára” adományozásáról (zárt ülés)

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Letöltés

21. Döntés „Mélykút Városért Díj” adományozásáról (zárt ülés)

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Letöltés

Mélykút, 2020. augusztus 3.

          Kovács Tamás

           polgármester

Mélykút címer - Mélykút Város Hivatalos Honlapja