Keresés
Close this search box.
MÉLYKÚT Időjárás

MEGHÍVÓ A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soron következő ülését 2021. november 30.-án (kedd) 8.00 órára összehívom.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnökétől
Ikt.: 3477 – 24 /2021.

MEGHÍVÓ
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soron következő ülését
2021. november 30.-án (kedd) 8.00 órára
összehívom.

Az ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.) – Tanácskozó
Terem

NAPIREND:
1. Beszámoló a BAJAVÍZ Kft. 2020. évi tevékenységéről.
Előadó: Dr. Sztantics Péter a bizottság elnöke

Letöltés
2. Döntés Baja Város Önkormányzat FBH-NP Nonprofit Kft-ben meglévő üzletrészének
átruházása kapcsán az elővásárlási jog gyakorlásáról.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Letöltés
3. Tájékoztató a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális
Nonprofit Kft. 2020-2021. évi temető üzemeltetéséről.
Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Letöltés
4. Beszámoló a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit
Kft. 2021. évi strandfürdő üzemeltetési tevékenységéről.
Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Letöltés
5. Tájékoztató a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft. működéséről.
Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Letöltés
6. A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft.
kérelme a műfüves pálya kapcsán a bevétellel nem fedezett kiadások megtérítésére és a
beszámoló elfogadására.
Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Letöltés
7. Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ létszámbővítés iránti kérelme.
Előadó: Czékus Tímea igazgató

Letöltés
8. A 2022. évi közfoglalkoztatási terv ismertetése.
Előadó: Czékus Tímea igazgató

Letöltés
9. Mélykút Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Letöltés
10. A 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Letöltés
11. Mélykút Város Önkormányzat és Mélykút Város Önkormányzat által irányított
költségvetési szervek kiadásainak készpénzben történő teljesítésének szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Letöltés
12. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
20/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Letöltés
13. „Üzemcsarnok építése” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlattételi felhívás és
dokumentáció elfogadása
Előadó: Kósa Róbertné Bíráló bizottsági tag

Letöltés
14. „Mélykút, Gyermekorvosi rendelő felújításához gipszkartonozási munkák elvégzése”
tárgyú beszerzési eljárásban
Előadó: Dr.Sztantics Péter a bizottság elnöke

Letöltés
15. „TOP-5.3.1—16-BK1-2017-00007 azonosítószámú Helyi identitás és kohézió erősítése
című pályázathoz kapcsolódó helyi hagyományok feltárás rendezvény szervezése” tárgyú
beszerzési eljárásban ajánlattételi felhívás elfogadása és ajánlattevők kijelölése.
Előadó: Dr.Sztantics Péter a bizottság elnöke

Letöltés
16. „TOP-PLUSZ-1.2.1-21 pályázat benyújtásához buszmegálló felépítmény terveinek
módosítása” tárgyú beszerzési eljárásban ajánlattételi felhívás elfogadása, ajánlattevők
kijelölése.
Előadó: Dr.Sztantics Péter a bizottság elnöke

Letöltés
17. „TOP-PLUSZ 2.1.1-21 kódszámú pályázati konstrukció előkészítéshez kapcsolódó
szakértői feladatok ellátása” tárgyú beszerzési eljárásban ajánlattételi felhívás elfogadása,
ajánlattevők kijelölése.
Előadó: Dr.Sztantics Péter a bizottság elnöke

Letöltés

18. 6449 Mélykút, Galamb utca 3. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának
meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása. (zárt ülés)
Előadó: Dr.Sztantics Péter a bizottság elnöke

Letöltés
19. 6449 Mélykút, Rákóczi utca 43. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti
jogviszonyának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása. (zárt ülés)
Előadó: Dr. Sztantics Péter a bizottság elnöke

Letöltés

20. 6449 Mélykút, Tópart 55. 5. ajtószám alatti önkormányzati bérlakás bérleti
jogviszonyának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása. (zárt ülés)
Előadó: Dr. Sztantics Péter a bizottság elnöke

Letöltés
21. 6449 Mélykút, Petőfi tér 6-7. B épület I. emelet. 1. ajtószám alatti önkormányzati
bérlakás bérlőjének fűtőtest vásárlás iránti kérelme. (zárt ülés)
Előadó: Dr. Sztantics Péter a bizottság elnöke

Letöltés
22. 6449 Mélykút, Tópart 55. 4. ajtószám alatti önkormányzati bérlakás bérleti
jogviszonyának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása. (zárt ülés)
Előadó: Dr. Sztantics Péter a bizottság elnöke

Letöltés
23. 6449 Mélyút, Tópart 55. szám 3. számú gépkocsi tároló helyiség bérleti jogviszonyának
meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása. (zárt ülés)
Előadó: Dr. Sztantics Péter a bizottság elnöke

Letöltés

Mélykút, 2021. október 24.
Dr. Sztantics Péter
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnöke

Mélykút címer - Mélykút Város Hivatalos Honlapja