Keresés
Close this search box.
MÉLYKÚT Időjárás

M E G H Í V Ó Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének   december 21-én (kedden) 16.00 órakor kezdődő  rendes ülésére.

Mélykút Város Polgármestere

1-9/2021.

M E G H Í V Ó

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

2021. december 21-én (kedden) 16.00 órakor kezdődő

 rendes ülésére.

Az ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. – Tanácskozó Terem

 

N A P I R E N D:

 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Letöltés

2. Tájékoztató a „Pro-Team” Rehabilitációs Közhasznú Non-profit Kft. mélykúti telephelyének működéséről.

Előadó: Kerekes András igazgató

Makra Zoltán termelési igazgató-helyettes

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Letöltés

3. Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó: Gyömbér Norbertné igazgató

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Letöltés

4. Beszámoló az Önkormányzati Tájékoztató Szerkesztőbizottságának 2021. évi tevékenységéről.

Előadó: Aczélné Csorba Mariann, szerkesztőbizottság elnöke

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Letöltés

5. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Letöltés

6. Tájékoztató a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Kopcsek Tamás bizottsági elnök

Letöltés

7. Tájékoztató a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Dr. Sztantics Péter bizottsági elnök

Letöltés

8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Letöltés

9. A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit

Kft. pénzügyi tárgyú kérelmeinek megtárgyalása.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Letöltés

Leöltés

10. Tájékoztatás a 2022. évi élelmezési norma alakulásáról.

Előadó: Czékus Tímea igazgató

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Letöltés

11. A 6449 Mélykút, Világos utca 12. szám alatti ingatlan értékesítésére történő kijelölése.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Letöltés

12. Döntés az Önkormányzati Tájékoztató nyomdai munkáival kapcsolatban beérkezett ajánlatokról.

Előadó: Kovács Tamás

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Letöltés

13. TOP-Plusz-2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívás keretében „Konzorciumi együttműködési megállapodás Támogatási kérelem benyújtására” dokumentum aláírása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Letöltés

14. A Képviselő-testület 2022. I. félévi munkatervének megállapítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Letöltés

15. Javaslat a 2022. évben naptári éven belül lejáró folyószámlahitel szerződés megkötésére.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Letöltés

16. A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Letöltés

17. Mélykút város közigazgatási területén található köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 24/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és ezzel egyidejűleg a Mélykút város közigazgatási területén található köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Letöltés

Mélykút, 2021. december 14.

            Kovács Tamás

           polgármester

Mélykút címer - Mélykút Város Hivatalos Honlapja