Keresés
Close this search box.
MÉLYKÚT Időjárás

Ebösszeíró adatlap

Ebösszeíró adatlap 2023. Mélykút

Adatkezelési tájékoztató ebösszeíráshoz

 

KÖZLEMÉNY EBÖSSZEÍRÁSRÓL

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy Mélykút Város Önkormányzat az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávtv.) 42/B. § (1) bekezdésében előírt ebrendészeti feladatok elvégzése érdekében, valamint a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel Mélykút település közigazgatási területén ebösszeírást rendel el.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.

 

Az Ávtv. 42/B. § (5) bekezdése kimondja, hogy az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsájtani.

Az ebösszeíró adatlap beszerezhető:

  • a melykut.hu önkormányzati weboldalról,
  • a Mélykúti Polgármesteri Hivatal Titkárságán (4. számú iroda),

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal részére:

  • postai úton a Mélykúti Polgármesteri Hivatal 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. címre,
  • ügyfélkapun keresztül,
  • személyesen a Mélykúti Polgármesteri Hivatal Titkárságára (4. számú iroda),
  • elektronikus úton a kozteruletfelugyelet@melykut.hu címre megküldve (aláírással ellátva, szkennelt formátumban)

Tájékoztatom továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint – 2013. január 1. napjától – a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Az állattartó köteles a három hónapos kort elérő ebét a három hónapos kor betöltésétől számított 30 napon belül, az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal veszettség ellen beoltatni! Amennyiben a kutya érvényes transzponderrel, oltással nem rendelkezik, ezeket a bejelentőlap kitöltése előtt pótolni szíveskedjenek!

Az ebösszeíró adatlap leadási határideje 2023. május 15.!

Felhívom a T. ebtartók figyelmét, hogy a fenti határnapot követően, az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt állatvédelmi bírság szabható ki az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján – 150.000 forint.

Tájékoztatom, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, a benyújtott adatlapok valóságtartalmát az Önkormányzat ellenőrzi. Amennyiben az ebösszeírással kapcsolatban további kérdése merül fel, úgy az alábbi telefonszám hívható: 77/560-032.

Együttműködését és adatszolgáltatását köszönöm!

 

Tisztelettel:

Kovács Tamás

polgármester

Mélykút címer - Mélykút Város Hivatalos Honlapja