Keresés
Close this search box.
MÉLYKÚT Időjárás

Meghívók 2019

M E G H Í V Ó

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

 1. december 17-én (kedden) 15.00 órakor kezdődő rendes ülésére.

 

 

Az ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. – Tanácskozó Terem.

 

N A P I R E N D:

 

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

3. A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft.  tájékoztatója a  munkagépek  óradíjainak vizsgálatáról.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

4. A képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

5. Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása.

Előadó: Dr.Vörös-Börcsök Tímea jegyző

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

6. A Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervének megállapítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

7. A 2020. évi élelmezési norma megállapítása.

Előadó: Czékus Tímea igazgató

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

8. A 2020.évi közfoglalkoztatási programokra kérelem benyújtása.

Előadó: Czékus Tímea igazgató

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

9. Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központ  Szakmai programjának  elfogadása

Előadó: Gyömbér Norbertné igazgató

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

10. Javaslat 2020. évben naptári éven belül lejáró folyószámlahitel szerződés megkötésére.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

11. Társulási Tanács tagok, Felügyelőbizottsági tag és a Társulási Tanács helyettes tagjának delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

12. B.I. letelepedési támogatás iránti kérelmének elbírálása (zárt ülés).

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

             

M E G H Í V Ó

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

 1. november 26-én (kedden) 15.00 órakor kezdődő rendes ülésére.

 

Az ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. – Tanácskozó Terem.

 

N A P I R E N D:

 

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

 

2. Tájékoztató a „Pro-Team” Rehabilitációs Közhasznú Non-profit Kft mélykúti telephelyének

működéséről.

Előadó: Kerekes András igazgató

Makra Zoltán termelési igazgató-helyettes

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

3. Beszámoló a BAJAVÍZ Kft. 2018. évi tevékenységéről.

Előadó: Mrekva László ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

4. Beszámoló a TŰZKER IMP Tüzeléstechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt 2018. évi

tevékenységéről.

Előadó: Pesti Jenő ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

5. Beszámoló a műfüves pálya bevételeiről és fenntartási költségeiről.Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

6. Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft.  pénzügyi tárgyú

kérelmeinek megtárgyalása.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

7. Tájékoztatás Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2.

melléklet 1. pontja szerinti támogatásokat érintő beszámításról.

Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

8. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló

10/2006.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

9. A közterület használatáról szóló 14/2007.(X.31.) rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

10. Mélykút Nagyközség Önkormányzat köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2000.

(XI.1.) rendeletének módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

11. Települési főépítészi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés elfogadása (az anyag

később kerül kiküldésre).

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

12. Mélykút Város Önkormányzat és a Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött

együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

13. Biztos Kezdet Gyerekház működtetése.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

14. 6449 Mélykút, 1996/2. hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó felajánlás megtárgyalása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

15. „Inkubátor ház létesítése Mélykúton (1. rész Inkubátor csarnok építése, 2. rész feltáró út

építése)” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak megválasztása és

jogosultsági és felelősségi rendjének meghatározása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

16. A 113/2018 (IX.25) Kt. számú határozat módosítása /VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű

villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztések pályázat önerő/ (az

anyag később kerül kiküldésre)

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

17. Mélykút Város Önkormányzatának 2019.  évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.21.)

önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

melléklet

 

18. Döntés Aczélné Csorba Mariann végleges áthelyezéséről /zárt ülés/   (az anyag később kerül

kiküldésre)

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

 

 

                         

M E G H Í V Ó

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

 1. november 5-én (kedden) 14.00 órakor kezdődő rendes ülésére.

         

Az ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. – Tanácskozó Terem.

N A P I R E N D:

 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

 

2. Tájékoztató a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. temető üzemeltetéséről a 2018. október 1. és 2019. szeptember 30. közötti időszak vonatkozásában.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

3. Beszámoló a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális     Non-profit Kft.  2019. évi strandfürdő üzemeltetési tevékenységéről.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

4. Az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjról szó önkormányzati rendelet megalkotása.Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

5. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó díjak, adó mértékek felülvizsgálata a 2020. évi költségvetés tervezéséhez.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

6. Javaslat téli igazgatási szünet elrendelésére a Mélykúti Polgármesteri Hivatalban.

Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

7. Döntés a „Központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása” tárgyú beszerzési eljárásban érkezett ajánlatokról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

8. A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátáshoz szükséges ügyeleti helyiségek térítésmentes használatba adása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

9.  

A polgármester 2019.évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.( 2019.október 13napjától-2019.december 31.napjáig)Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

10. Megbízás adása az önkormányzat 2019-2024. évekre szóló gazdasági programjának elkészítésére.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

11. Döntés a könyvtárosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredményéről (zárt ülés).

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

 

 

M E G H Í V Ó

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

 1. október 28-án (hétfőn) 15.00 órakor kezdődő alakulóülésére.

Az ülés helye: Művelődési Ház 6449 Mélykút, Tópart 58.


 

1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről.

Előadó: Viszmegné Széll Margit, a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

2. A polgármester eskütétele.

Előadó: Viszmegné Széll Margit, a Helyi Választási Bizottság elnöke

3. A képviselők eskütétele.

Előadó: Viszmegné Széll Margit, a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

4. A polgármester programjának ismertetése.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

 

5. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.

Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea  jegyző

Előterjesztés

 

6. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

7. A képviselő-testület állandó bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása, a nem képviselő bizottsági tagok eskütétele.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

8. Alpolgármester választása titkos szavazással és eskütétele.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

9. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

10. Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, az összeférhetetlenséggel és a méltatlansággal kapcsolatos jogszabályi előírásokról.

Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea  jegyző

 

 

M E G H Í V Ó

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 1. szeptember 24-én (kedden) 14.00 órakor kezdődősoron következő ülésére.

Az ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. – Tanácskozó Terem.

N A P I R E N D:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

 

2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatója a Mélykút várost érintő munkanélküliség helyzetéről.

Előadó: Mészáros Pongrác osztályvezető

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

 

3. Szent Tamás Katolikus Általános Iskola tájékoztatója  a 2018/2019. tanév tapasztalatairól, a tanévben végbemenő változásokról.

Előadó: Keresztes József igazgató

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

4. Beszámoló az Óvoda 2018/2019. nevelési évi munkájáról.

Előadó: Mackó Zoltánné óvodavezető

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

5. Mélykút Város Önkormányzat Óvodája 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Mackó Zoltánné óvodavezető

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

melléklet

 

6. Beszámoló Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014-2019. közötti tevékenységéről, eredményeiről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

7. Beszámoló Mélykút Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2014-2019. közötti tevékenységéről.

Előadó: Dr. Sztantics Péter elnök

Előterjesztés

 

8. Beszámoló Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottsága 2014-2019. közötti tevékenységéről.

Előadó: Kopcsek Tamás elnök

Előterjesztés

 

9. Mélykút Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

melléklet

 

10. Jelentés Mélykút Város Önkormányzat közművelődési feladatellátásának átfogó szakfelügyeleti vizsgálatáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

11. Döntés az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyelet  2020. január 1. napját követő biztosításáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

12. A Mélykút 1. számú házi gyermekorvosi praxis helyettesítése tárgyában kötött megállapodás megszüntetése, új megállapodás elfogadása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

13. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020.évi pályázati fordulójához.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

14. Mélykút viziközmű- rendszereinek 2020-2034. évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

15. Termőföld bérbeadás díjának felülvizsgálata.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

16. Pályázat benyújtása az IPA HUSRB II.I Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködése: Cselekvés 3.3 Kulturális és közösségi rendezvények területén való együttműködés keretén belül.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

17. „Buszmegálló épület, út és parkoló építése” tárgyú közbeszerzési eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztása valamint jogosultságok és felelősségi rend meghatározása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

18. Döntés a mezőőri álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredményéről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

19. Döntés a könyvtárosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredményéről (zárt ülés).

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

 

20. Könyvtáros kérelme közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése iránt, pályázat kiírása könyvtárosi munkakörre (zárt ülés).

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

 

M E G H Í V Ó

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

 1. augusztus 26-án (hétfőn)  8.30 órakor kezdődő rendkívüliülésére

 


 

Az ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. – Tanácskozó Terem.

N A P I R E N D:

1. A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Dr.Vörös-Börcsök Tímea jegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

2. Mélykút Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása.

Előadó: Dr.Vörös-Börcsök Tímea jegyző

Előterjesztés

 

3. Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

4. Letelepedési támogatás iránti kérelem elbírálása (zárt ülés).

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

M E G H Í V Ó

                                                                         Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

 1. augusztus 6-án (kedden)  14.00 órakor kezdődő soron következő ülésére.

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

2. Tájékoztató a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 2019. április 1. és 2019. június 30. napja

közötti időszakban átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Kopcsek Tamás bizottsági elnök

Előterjesztés

 

3. Tájékoztató a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2019. április 1. és 2019. június 30. között

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Dr. Sztantics Péter bizottsági elnök

Előterjesztés

 

4. Tájékoztató a polgármester 2019. április 1. és 2019. június 30. között átruházott hatáskörben

hozott döntéseiről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

5. Tájékoztató a „Mélykút Napok – 2019.” programjáról (szóbeli előterjesztés).

Előadó: Kovács Tamás polgármester

 

6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

7. Az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(IV.15.)

önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

8. A 2019. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

9. Beszámoló Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltóság Parancsnokság 2019. I. és II.

negyedévi bevételeiről és kiadásairól, valamint a 3/2019. (I.29.)Kt. számú határozat

módosítása.   

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

10. A 6449 Mélykút, Rákóczi utca 13.szám alatti ingatlanban irodahelyiség térítésmentes

használatba adása a Mélykúti Polgárőr Egyesület részére.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

11. Döntés a mezőőri álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredményéről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

12. Döntés „Mélykút Város Díszpolgára” cím adományozásáról (zárt ülés).

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

 

13. Döntés „Mélykút Városért Díj” adományozásáról (zárt ülés).

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

 

14. Letelepedési támogatás iránti kérelem elbírálása (zárt ülés).

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

M E G H Í V Ó

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

 1. július 2-án (kedden)  15.00 órakor kezdődősoron következő ülésére.

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

2. Tájékoztató a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 2018. évi szolgáltatási tapasztalatairól, a működés feltételeiről.

Előadó: Schauer Tamás ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

3. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás 2018. évi működéséről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

4. Beszámoló a Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. évi működéséről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

5. Beszámoló a Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány 2018. évi működéséről.

Előadó: Bozóki Gáborné kuratóriumi elnök

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

6. Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

7. Beszámoló a GAMESZ 2018. évi tevékenységéről.

Előadó: Czékus Tímea igazgató

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

8. Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó: Czékus Tímea igazgató

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

9. Mélykút Város Önkormányzat Óvodája létszámigény iránti kérelme.

Előadó: Mackó Zoltánné óvodavezető

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

10. Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme.

Előadó: Burai Béla MRNÖ elnök

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

11.

 

Mélykút Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Melléklet

 

12. Az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

13. Mélykúti Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata.

Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

14. A képviselő-testület 2019. II. félévi munkatervének megállapítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

15. A Mélykút 2. számú háziorvosi praxis helyettesítése tárgyában kötött megállapodás megszüntetése.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

16. Pályázat kiírása közalkalmazotti (könyvtáros) álláshelyre.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

17. KCR címrendezési feladatok ellátása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

18. Közérdekű bejelentés a Magyar utca csapadékvíz-elvezetésével kapcsolatban.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

19. A 6449 Mélykút, Széchenyi utca 96. szám alatti ingatlan-felajánlás megtárgyalása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

20. Sportpark pályázat megvalósításához kapcsolódó együttműködési megállapodás elfogadása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Mellékletek

 

 

M E G H Í V Ó

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

 1. június 19-én (szerdán)  14.00 órakor kezdődő

 

rendkívüli ülésére.

 

       1.
Feladat-ellátási előszerződés megkötése Mélykút város 2. számú háziorvosi praxis betöltésére vonatkozóan.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

2.
Mezőőr kérelme közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése iránt, pályázat kiírása mezőőri munkakörre.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

3.
Döntés a „Nyári diákmunka 2019.” című munkaerő-piaci programban való részvételről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

       4.
Közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala – „Mélykút városközpont rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárásban.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

5.
Fedezet biztosítása a VP-6 7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, közétkeztetés fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó villany szerelési munkák elvégzése tárgyú beszerzési eljárásban.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

 

M E G H Í V Ó

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

 1. május 28-án (kedden)  15.00 órakor kezdődősoron következő ülésére.

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

2. Beszámoló Kiskunhalas Rendőrkapitányság Rendőrőrs Jánoshalma 2018. évi tevékenységéről.

Előadó: Kutyifa István r. alezredes, őrsparancsnok

Előterjesztés

 

3. Beszámoló a Gondozási Központ 2018. évi tevékenységéről.

Előadó: Gyömbér Norbertné igazgató

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

4. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Előadó: Gyömbér Norbertné igazgató

Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról.

Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

6. Beszámoló a 2018. évi adóigazgatási feladat ellátásáról, a 2018. évi adó bevételek alakulásáról.

Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

7. Előterjesztés a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft.

éves beszámolójának elfogadásáról.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

8. Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft.

többletfinanszírozás iránti kérelme.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

9. Óvodai csoportok létszámának meghatározása a 2019/2020. nevelési évre

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

10. Előterjesztés a gyermekek 2019. évi nyári felügyeletének biztosításáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

11. Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-19 pályázati konstrukción belül.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

12. Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

pályázati konstrukción belül.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

13. Fedezet biztosítása a Mélykút Ipari Övezet bekötő út útvilágítás részére betápláló kábel

kiépítéséhez.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

14. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala – Szent Tamás Katolikus Általános Iskola

felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

 

M E G H Í V Ó

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 1. május 21-én (kedden) 15.00 órakor kezdődőrendkívüli ülésére.

1. A 217/2016 (XII.20) Kt. számú határozat módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

M E G H Í V Ó

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 1. május 9-én (csütörtökön)  8.00 órakor kezdődőrendkívüli ülésére.

1. Eljárást lezáró döntés meghozatala a „Szent Tamás Katolikus Általános Iskola felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban.

Előterjesztés

Előadó: Kovács Tamás polgármester

 

2. Szent Tamás Katolikus Általános Iskola felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás bírálóbizottság tagjainak megválasztása és jogosultsági és felelősségi rendje.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

Mélykút címer - Mélykút Város Hivatalos Honlapja