Keresés
Close this search box.
MÉLYKÚT Időjárás

Tájékoztató a 2023. évi helyi adókkal kapcsolatban

Tájékoztató a 2023. évi helyi adókkal kapcsolatban

Magánszemélyek kommunális adója

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2023. évben kiküldésre kerülő adóértesítő mellékleteként csatolásra kerülnek mind a 2023. I. féléves, mind a 2023. II. féléves fizetési kötelezettséget tartalmazó csekkek.

Az I. féléves adó pótlékmentes fizetési határideje: 2023. március 16.

A II. féléves adó pótlékmentes fizetési határideje: 2023. szeptember 15.

Az adó késedelmes befizetése esetén az esedékesség napjától kezdődően késedelmi pótlék kerül felszámításra.

Az éves adó belterületen és Öregmajorban 8.000.- Ft/év, külterületen és zártkerten lévő ingatlan (tanya) után 4.000.- Ft/év.

Az ingatlan tulajdonjogának változása esetén (adásvétel, öröklés) minden esetben az eladónak és a vevőnek is adóbevallási kötelezettsége van, melyet a magánszemélyek kommunális adóbevallás nyomtatványon nyújthatnak be.

Gépjármű adó

A gépjármű adó kapcsán az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjármű adó vonatkozásában 2021. január 1-től már az állami adóhatóság (NAV) látja el.

Amennyiben az adóértesítőben szerepel gépjármű adó hátralék, az még a 2021. év előtt kivetett, meg nem fizetett adó összegét tartalmazza, melyet továbbra is a 11732174-15339065-08970000 gépjármű adó számlára kell teljesíteni.

Helyi iparűzési adó

 január 1-től továbbra is a magánszemélynek nem minősülő adóalanyok a helyi iparűzési adóbevallásukat az állami adóhatóságon keresztül kötelesek benyújtani.

A 2023. február hónapban megküldésre kerülő adóértesítő mellékleteként a 2023. I. félévi fizetési kötelezettséget tartalmazó csekket csatoljuk.

Az I. féléves adó pótlékmentes fizetési határideje: 2023. március 16.

A 2022. évi helyi iparűzési adó bevallásának határideje: 2023. május 31., azon adózók számára, akik papír alapon teljesítették bevallási kötelezettségüket, a nyomtatvány a 2023. februárjában megküldött adóértesítő mellékleteként megküldésre kerül.

A 2022HIPAK nyomtatvány az előző éviekhez képest megváltozott, kérjük fokozottan figyeljenek a kitöltésre.

Talajterhelési díj

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31.-éig.

Dr. Szalai Judit s.k.
aljegyző

Mélykút címer - Mélykút Város Hivatalos Honlapja