Keresés
Close this search box.
MÉLYKÚT Időjárás

M E G H Í V Ó Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 24-én (kedden) 16:00 órakor kezdődő rendes ülésére

Mélykút Város Polgármestere

13-14/2023.

                      

                                  M E G H Í V Ó

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. október 24-én (kedden) 16.00 órakor kezdődő rendes ülésére.

Az ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. – Tanácskozó Terem

 

N A P I R E N D:

 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
2. Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ alapító okiratának módosítása.
231024_2_napirend
Előadó: Czékus Tímea igazgató
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság
3. GAMESZ Főzőkonyha étterem részének bérleti díj megállapítása.
231024_3_napirend
Előadó: Czékus Tímea igazgató
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
4. Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ-ának a 118/2019. (VII.02.) Kt. számú határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályon kívül helyezése és új Szabályzat elfogadása.
231024_4_napirend
Előadó: Czékus Tímea igazgató
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság
5. Mélykút Város Önkormányzat Mélykúti Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
231024_5_napirend
Előadó: Bálint Éva igazgató
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság
6. Mélykút Város Önkormányzat Mélykúti Bölcsőde kérelme.
231024_6_napirend
Előadó: Bálint Éva igazgató
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság
7. Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság tájékoztatója urna temetési hely kialakítása kapcsán.
Előadó: Kopcsek Tamás bizottsági elnök
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
8. Tájékoztatás temetőüzemeltetés kapcsán.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
9. Döntés Mélykút Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű vagyon állami tulajdonba adásáról.
231024_9_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
10. Döntés az FBH-NP Nonprofit Kft. DTKH Nonprofit Kft-be történő beolvadása kapcsán.
231024_10_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
11. Döntés öntözési szolgáltatási szerződés kapcsán.
231024_11_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
12. Mélykút Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése.
231024_12_napirend
231024_12_napirend_melleklete
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság
13. A fás szárú növények védelme érdekében a kiadott fa kivágási engedélyek és fa visszatelepítések kapcsán tapasztaltak megtárgyalása.
231024_13_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
14. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó díjak, adómértékek felülvizsgálata a 2024. évi költségvetés tervezéséhez.
231024_14_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
15. Döntés az elsősegély pont jövőbeli működését érintően.
231024_15_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
16. Beszámoló Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2023. év III. negyedévi bevételeiről és kiadásairól.
231024_16_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
17. Mélykúti Sportegyesület elszámolása a látvány-csapatsportok támogatását biztosító pályázatokhoz önerejének biztosítása céljából nyújtott támogatásokkal.
231024_17_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
18. Javaslat téli igazgatási szünet elrendelésére a Mélykúti Polgármesteri Hivatalban.
231024_18_napirend
Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző távollétében Dr. Szalai Judit aljegyző
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság
19. Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a lakossági LED csereprogram megvalósítása tárgyban.
231024_19_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
20. Döntés a kóbor állat befogásával, elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátása kapcsán.
231024_20_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
21. Főépítészi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítása.
231024_21_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
22. Mélykút Város Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
23. Mélykút Város Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosítása.
231024_23_napirend
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
24. Mélykút Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.
231024_24_napirend
231024_24_napirend_melleklete
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Mélykút, 2023. október 17.

Kovács Tamás
polgármester

Mélykút címer - Mélykút Város Hivatalos Honlapja