Tájékoztatás barnakőszén felmérésről

Tájékoztató a lakossági barnakőszén felméréssel
kapcsolatban!

 

Dr. Dukai Miklós Önkormányzati Államtitkár Úr 2022. szeptember 15. napján kelt levelében kérte az Önkormányzat közreműködését a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

Azon személyeknek, akik barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, lehetőségük van a barnakőszén igények előzetes felmérése során hatóságunk részére jelezni, amennyiben barnakőszén igényük jelentkezik. Az igényfelmérés során az önkormányzatnak rögzítenie kell az igényt jelző háztartások számát és a barnakőszén összesített mennyiségét mázsában kifejezve.

Lakossági igénybejelentés feltételei:

1) háztartás alatt az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,

2) egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás,

3) egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

 

Az igénylés leadásának határideje: 2022. szeptember 29.

Az igénylés leadásával kapcsolatban keressék Lajdi-Illés Genovéva szociális ügyintézőt a Polgármesteri Hivatal 18. számú irodájában.

 

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Igénybejelentő nyomtatvány letöltése itt!

 

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                               Kovács Tamás s.k.
                                                                                                   polgármester

Mélykút címer - Mélykút Város Hivatalos Honlapja